Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren heeft in de onderwijspraktijk verschillende betekenissen en verschijningsvormen gekregen. Scholen hebben daarbij veel vragen over gepersonaliseerd leren met ict in de onderwijspraktijk. Scholen vragen zich af hoe zij het leren van leerlingen kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er nodig is om gepersonaliseerd leren te organiseren.

In januari 2021 is op initiatief van de PO-Raad en het NRO de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict van start gegaan. Deze kennistafel is een platform voor onderzoekers en onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs. De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict brengt in kaart welke kennisvragen er in het werkveld leven over gepersonaliseerd leren met ict, voornamelijk bij scholen die zich al ontwikkelen in de richting van meer gepersonaliseerd leren met ict. Daarnaast onderzoekt de Kennistafel welke (wetenschappelijke) kennis al beschikbaar is en welke nieuwe (wetenschappelijke) aanvullende kennis nodig is op het terrein van gepersonaliseerd leren met ict. Op deze wijze is het mogelijk om kennis en onderzoek te richten op en te verbinden met vraagstukken uit de onderwijspraktijk om zo bij te dragen aan evidence-informed onderwijs.

Dit rapport is een addendum op de praktijkpublicatie Aan tafel bij scholen: Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict (van Zanten, Schlatter, van Loon & Kral, 2022). Hier gaan we in op het proces van vraagarticulatie en beschrijven we welke kennis beschikbaar is voor elk van de in het casusonderzoek gevonden thema’s en welke kennisvragen hierbij nog centraal staan. Deze inventarisatie van kennisvragen maakt duidelijk dat er geen één-op-één-relatie bestaat tussen een vraag en een antwoord en dat het verbeteren van onderwijs middels onderzoek een diepgaande analyse van de context vraagt. Hier worden vragen uit de praktijk samengebracht met vragen uit (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek. Dit document biedt inzicht in de belangrijkste kennis- en innovatievraagstukken voor de komende jaren en kan hierdoor richting geven aan relevante onderzoeks- en innovatieprogrammering op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict.