Maakonderwijs binnen W&T in het primair onderwijs

Het NRO-onderzoeksproject “Maakonderwijs binnen Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs” onderzocht hoe Maakonderwijs in het W&T-onderwijs (Wetenschap & Technologie) in het primair onderwijs kan worden geïmplementeerd. Het project was een samenwerking tussen Pieter Brueghelschool, De Dorendal, De Wijzer, ASV, De Buut, HAN Pabo en het iXperium Centre of Expertise Leren met ict. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie verstrekt door het NRO. 

De onderzoeksvragen waren:

  1. Aan welke doelen van W&T kan met Maakonderwijs een invulling worden gegeven?
  2. Welke vakdidactische en pedagogische principes horen bij Maakonderwijs?
  3. Op welke competenties van leraren doet Maakonderwijs een beroep?
  4. Welke ondersteuning hebben leraren nodig bij Maakonderwijs?

Alle projectresultaten zijn beschikbaar via https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/projecten/nro-onderzoeksproject-maakonderwijs-binnen-wt/