Maakonderwijs in het kader van ict-geletterdheid

Het iXperium/CoE werkt binnen de iXspace aan maakonderwijs met ict. De iXspace volgt qua gebruik in grote lijnen het iXperium en vormt een omgeving waar er naar gestreefd wordt om leraren en lerarenopleiders te enthousiasmeren voor maakonderwijs met ict, hen uit te dagen en te stimuleren om op basis hiervan uitdagend onderwijs te ontwerpen dat leerlingen en leraren in opleiding op hun beurt weer in staat stelt om hun ict-competenties verder te ontwikkelen of om zelf onderwijs te ontwikkelen dat dit tot doel heeft.
Het iXperium/CoE wil binnen de iXspace, samen met scholen, de lerarenopleiding en andere partners werken aan onderzoek naar de manier waarop maakonderwijs met ict voor leerlingen en (aankomende) leraren aantoonbaar bijdraagt aan hun ict-geletterdheid. Dat doet het iXperium/CoE in de vorm van praktijkgericht onderzoek en professionaliseringsactiviteiten. De iXspace richt zich op dit moment op het primair onderwijs maar (op termijn) ook op het voortgezet onderwijs, mbo en het hbo.