Meer zicht op Leren en lesgeven met ict

Het iXperium zet zich in voor onderwijs dat recht doet aan verschillen in talenten en ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met behulp van ict en hen opleidt voor de 21ste-eeuwse kennismaatschappij. Dit gebeurt onder andere door te onderzoeken welke competenties leraren nodig hebben voor leren en lesgeven met ict, en voor het begeleiden van leerlingen in de ontwikkeling van ict-geletterdheid en hoe deze competenties kunnen worden ontwikkeld. Om deze competenties te toetsen hebben we de monitor Leren en lesgeven met ict ontwikkeld. In deze brochure wordt de monitor nader uitgelegd.