Naar een Rotterdamse learning community voor toekomstbestendig economisch beroepsonderwijs

Studenten in het (hoger) beroepsonderwijs worden zodanig opgeleid dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en op de arbeidsmarkt. Hoewel er altijd veranderingen in werkprocessen zijn waardoor beroepsopleidingen zich aan moeten passen, volgen deze veranderingen zich de afgelopen jaren door innovatieve technologieën, artificiële intelligentie en robotica in een sneller tempo op. Om die reden is in opdracht van Albeda, Hogeschool Rotterdam, Inholland en Zadkine een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: Hoe maken wij het economische beroepsonderwijs zowel kwalitatief als kwantitatief toekomstbestendig?

Deze achtergrondstudie gaat dieper in op de achterliggende problematiek van dit vraagstuk die wordt beschreven in het manifest ‘Vrije Zones’ over de toekomst van het Rotterdamse economische beroepsonderwijs.

Deze externe publicatie is onderdeel van iXpact, een project dat als doel heeft om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.