Onderzoek naar online onderwijs – aanbevelingen voor docenten

Marianne Lok en Anneke Smits deden binnen de Hogeschool Windesheim onderzoek naar online onderwijs en maakten op basis daarvan een infographic met adviezen voor docenten.

Deze externe publicatie is onderdeel van iXpact, een project dat als doel heeft om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.