Op iXpeditie Maatwerk: De eerste stap in het organiseren van gepersonaliseerd leren met ict

Veel scholen zijn bezig om het onderwijs anders in te richten om beter recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Scholen vragen zich af hoe zij het leren willen personaliseren, hoe zij ict daarbij willen inzetten en wat er allemaal nodig is om personaliseren van leren te organiseren. Vanuit deze vraagstukken is in het RAAK-project iXpeditie Maatwerk een model ontwikkeld om keuzes te maken ten aanzien van personaliseren van leren en een model met de actoren en factoren die een rol spelen bij de organisatie van personaliseren van leren met ict. Op basis hiervan is een spel voor schoolteams gemaakt om samen een beeld te vormen hoe personaliseren van leren op school vormgegeven kan worden.
iXpeditie Maatwerk wordt gespeeld door een schoolteam van maximaal zestien personen. In het spel spelen vier teams namens een fictief spelpersonage. De spelpersonages zijn leerlingen die de hulp van het team nodig hebben. Vier groepen leraren krijgen ieder een leerling toebedeeld en bedenken tijdens het spel oplossingen op maat voor deze leerling. Elke spelsessie wordt na afloop geëvalueerd met het team. Inmiddels hebben tien schoolteams het spel gespeeld. Uit de evaluatie blijkt dat het spel stimuleert om ‘outside the box’ te denken en bestaande denkbeelden los te laten. Het overleggen en uitwisselen draagt bij aan het delen van ideeën en standpunten. Leraren zien dat ict een belangrijk middel kan zijn voor maatwerk, dat het meer kan opleveren dan gedacht (onder meer ict-inzet bij het plannen, het geven van feedback en het werken op eigen niveau).

‘Op iXpeditie Maatwerk: De eerste stap in het organiseren van gepersonaliseerd leren met ict’ is gepubliceerd in het tijdschrift Vives.