Opbrengsten Praktijkervaringen iXpeditie maatwerk

In deze publicatie beschrijven we de eerste opbrengsten van de spelsimulatie en wordt duidelijk hoe scholen in het primair onderwijs de spelsimulatie iXpeditie Maatwerk kunnen inzetten als start van een ontwikkeltraject richting gepersonaliseerd leren met ict.

Deze publicatie bevat de ervaringen van drie scholen voor primair onderwijs die de spelsimulatie in schooljaar 2018-2019 hebben gespeeld.

De spelsimulatie iXpeditie Maatwerk kun je inzetten als start voor een ontwerptraject op school naar gepersonaliseerd leren, waarbij de leerling meer zelfregie heeft en er sprake is van differentiatie in onderwijsaanbod en aanpak.

Met deze publicatie krijgen scholen zicht op wat er gebeurt tijdens het spelen van de spelsimulatie, hoe teams van leraren dit ervaren en welke opbrengsten het heeft volgens leraren en directeuren.

iXpeditie Maatwerk zelf spelen

Wil je de game zelf spelen, dan kan dat. Als je medewerker bent van een van onze partnerbesturen, dan kun je een spelsessie bij iXperium Arnhem of iXperium Nijmegen reserveren. Wij regelen dan zowel de gecertificeerde spelleider als alle materialen die je nodig hebt. Kijk hier voor meer informatie.