Recht doen aan verschillen binnen de flipped class

In 2017 publiceerden Marianne Lok en Anneke Smits ‘Recht doen aan verschillen binnen de flipped class’ waarin zij de resultaten presenteren van een ontwerponderzoek dat plaatsvond bij de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Windesheim. Lok en Smits onderzochten hoe effectief studiegedrag van studenten gestimuleerd kan worden met behulp van een flipped classroom. Het idee van een flipped classroom is dat de kennisoverdracht thuis gebeurt en dat studenten in de les via activerende didactiek tot verdiepende kennisconstructie komen. De inzet van studenten tijdens de zelfstudie is echter een bepalende factor voor het slagen van een flipped classroom.

Deze externe publicatie is onderdeel van iXpact, een project dat als doel heeft om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.