Rolomschrijving verbinders iXpact

iXpact wil de impact van onderzoek in de praktijk verbeteren op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict en ict-geletterdheid. Hiertoe zijn leidinggevenden ondersteund met kennis en instrumenten en zijn verbinders die een actieve rol vervullen in de kennisinfrastructuur en in hun schoolorganisatie (zij functioneren als boundary crossers tussen onderzoek en praktijk) opgeleid en in positie gebracht.

Verbinders hebben een rol in de verbinding tussen de onderwijspraktijk, het beleid en onderzoek op hun eigen school. Hun verbindende rol is gericht op duurzame kennisontwikkeling en transformatief leren op het gebied van gepersonaliseerd leren en ict en ict-geletterdheid.

Om meer grip te krijgen op belangrijke aspecten van deze rol hebben we een beknopte literatuurstudie gedaan. Gezien de beoogde rol van de verbinder tussen praktijk, beleid en onderzoek zijn de volgende begrippen verkend: boundary crossing, boundary spanning, bruggenbouwer, vraagarticulatie, kennisbenutting en -verspreiding. Daarnaast is gekeken naar omschrijvingen van diverse rollen op het gebied van onderwijsinnovatie en ict, zoals programmamanagers, mediamentoren, i-coaches en ict- specialist.

Lees meer over iXpact