Samen onderzoekend ontwerpen

Binnen de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het primair onderwijs vindt zowel ontwerpgericht onderzoek plaats als overkoepelend onderzoek naar de interventies en naar de competenties van leraren en leerlingen. De publicatie ‘Samen onderzoekend ontwerpen’ is een tussentijdse evaluatie hoe dit proces van duurzame kennisontwikkeling binnen de onderzoekswerkplaats werkt: wat gaat er goed en wat zijn aandachtspunten? De evaluatie is op basis van twee onderzoeken die ruim een jaar na de start van de onderzoekswerkplaats zijn uitgevoerd.

De publicatie start met wat men verstaat onder duurzame kennisontwikkeling en hoe hier binnen de onderzoekswerkplaats aan wordt gewerkt. Vervolgens worden de uitkomsten van de onderzoeken gepresenteerd. Wat zijn volgens de deelnemers aan de designteams de opbrengsten van de onderzoekswerkplaats na één jaar en welke aspecten van de werkwijze dragen daaraan bij? In het slothoofdstuk staat wat werkt in dit proces van duurzame kennisontwikkeling en welke verbeterpunten er te zien zijn.

De publicatie biedt scholen, besturen, lerarenopleiders, onderwijsonderzoekers, be-leidsmakers en andere betrokkenen en geïnteresseerden inspiratie en handvatten voor het onderzoeksmatig en evidence-informed ontwerpen van gepersonaliseerd leren met ict in de praktijk.

Deze publicatie is de eerste in een serie van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.