Strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022

Bekijk hier de agenda van het landelijk programma Doorpakken op Digitalisering.

Deze externe publicatie is onderdeel van iXpact, een project dat als doel heeft om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.