Online onderwijs bij de scholen van de onderzoekswerkplaats po

Scholen zijn bezig om afstandsonderwijs vorm te geven. Dit geldt ook voor de negen basisscholen die participeren in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ict. Deze scholen zijn bezig om met de inzet van ict hun onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van leerlingen en de leerling hierin ook autonomie te bieden. De ervaringen die ze hierin al hebben opgedaan, kunnen ze nu gebruiken om hun afstandsonderwijs met ict te realiseren.

(foto van start onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict po)

Een blog van associate lector Anne-Marieke van Loon.

De Laak in Wamel

Basisschool de Laak in Wamel biedt momenteel alle lesstof aan via Teams. De leerkrachten van groep 1-2 verzorgen een afwisselend weekprogramma en hebben inlogmomenten met alle kinderen van de groep. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zetten elke dag werk klaar in Teams en hebben via dit medium ook contact met alle kinderen. Er worden iedere dag twee instructiemomenten voor de vakken rekenen, spelling en/of technisch lezen gegeven, waarbij alle kinderen zijn ingelogd. Daarnaast is er ook nog individueel contact met kinderen om ze te helpen of te ondersteunen bij hun werk afhankelijk van hun behoeften. Zo wordt ook het welzijn van de kinderen gemonitord. Bas Collignon (directeur van bs de Laak) vertelt “We merken dat in korte tijd zowel de leerlingen als de leerkrachten creatief en oplossingsgericht werken en vaardig worden met ict. Deze inhaalslag had anders vele jaren geduurd.”

De Mariënborn in Oosterbeek

Op basisschool de Marienborn in Oosterbeek wordt gewerkt met de beschikbare programma’s van Google for Education. De leerlingen hebben allemaal een wachtwoord waarmee ze kunnen inloggen op de digitale leeromgeving (DLO). Op de DLO staan paarse tegels met snelkoppelingen naar de beschikbare faciliteiten, waaronder Google Classroom, Google Hangouts (voor chat en videobellen) en Basispoort. Er worden online lessen gegeven via Google Meet. Google Classroom is de app waarin leerlingen opdrachten maken en de weektaak zien.

Hulp wordt geboden via Google Hangouts, waarbij leerkrachten kunnen chatten en videobellen met leerlingen. Aanvullend zetten de leerkrachten koppelingen klaar naar educatieve spellen of sites waarvoor licenties aanwezig zijn, waaronder Rekentuin en Taalzee.

Leerkracht Lindsay Stuijt neemt voor de kleuters ook video’s op waarin ze liedjes speelt op de piano. Zo kunnen de kinderen meezingen met de juf! Juist ook de aandacht voor muziek wordt erg gewaardeerd door de kinderen. Lindsay geeft aan: “Ik vind het heel mooi om te zien wat we tezamen allemaal voor elkaar krijgen in korte tijd. Voor mijn gevoel worden we allemaal ineens heel ict-geletterd.”

’t Vossenhol in Groesbeek

“Op basisschool ’t Vossenhol in Groesbeek worden creatieve en innovatieve oplossingen bedacht om het afstandsonderwijs vorm te geven” aldus Marc Coolen (leerkracht bij ’t Vossenhol en mediamentor bij iXperium Nijmegen). Er ontstaan initiatieven als padlets, Google Sites en live streams om contact te houden met leerlingen en om leerstof aan te bieden. De school werkt daarin met een mix tussen digitaal werk en middels samengestelde werkboekjes. Goed onderwijs is voor de school onlosmakelijk verbonden met de relatie leerling – leerkracht. Leraren bieden daarom online instructiefilmpjes aan en er zijn live-stream contactmomenten met leerlingen. Het team van ‘t Vossenhol heeft als doel gesteld dat men wil afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen bij rekenen en wil de leerlingen meer regie geven over onderdelen van hun leerproces. Al voor deze crisis werd onderzocht welke software daarin ondersteunend kan zijn. De keuze is daarbij op Gynzy gevallen. “Wij hebben de beslissing genomen om deze software vervroegd te implementeren. We zijn ons ervan bewust dat niet ideaal is, maar zien wel de noodzaak het toch naar voren te halen. Eén van de redeneren is dat wij leerlingen willen blijven monitoren in hun ontwikkeling”.

Recht doen aan verschillenden tussen leerlingen

In de Onderzoekswerkplaats staat het ‘recht doen aan verschillen’ tussen leerlingen centraal waarbij de leerling ook regie heeft op zijn eigen leerproces met behulp van ict. In het kader van het onderzoek hiernaar wordt aan de scholen gevraagd om de inzichten en ervaringen die op dit gebied momenteel worden opgedaan, vast te leggen en te bespreken met het designteam. Op basis van deze reflectie, kunnen er lessen worden getrokken voor de vervolgaanpak waardoor de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict waarschijnlijk een extra impuls krijgt.