Publicatie ‘Samen onderzoekend ontwerpen’

In de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werken acht basisscholen en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs van de schoolbesturen in de regio Arnhem-Nijmegen, de HAN Pabo, het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Open Universiteit (OU) intensief samen aan duurzame kennisontwikkeling over Gepersonaliseerd leren met ict.

Online onderwijs bij de scholen van de onderzoekswerkplaats po

Scholen zijn bezig om afstandsonderwijs vorm te geven. Dit geldt ook voor de negen basisscholen die participeren in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ict. Deze scholen zijn bezig om met de inzet van ict hun onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van leerlingen en de leerling hierin ook autonomie te bieden. De ervaringen die ze hierin al hebben opgedaan, kunnen ze nu gebruiken om hun afstandsonderwijs met ict te realiseren.