Professionalisering medewerkers van KION

iXperium werkt al een paar jaar samen met kinderopvangorganisatie KION. We werken samen met het innovatieteam en er is een iXperiumdesignteam dat werkt aan spelend en ontdekkend leren met ict. Dit studiejaar nam een aantal pedagogisch medewerkers, coaches, projectleiders en clustermanagers deel aan een professionaliseringstraject voor medewerkers. Doel van deze bijeenkomsten is dat medewerkers competenties ontwikkelen op het gebied van spelend leren en ontdekken met ict.

Spelen en ontdekken met ict

De deelnemers deden mee met vijf bijeenkomsten en pasten dat wat ze hebben geleerd meteen toe in hun eigen praktijk. De eerste bijeenkomst gaat over instrumentele vaardigheden. De deelnemers maken kennis met bijvoorbeeld de Bee-Bot, Lego Wedo en tablets. Tijdens de bijeenkomst vullen de deelnemers de door iXperium ontwikkelde kijkwijzer in. Ze bespreken de competenties die nodig zijn om de media in te zetten, wat het doel is van een toepassing en welke meerwaarde het heeft. Waarom zet je het in op locatie en waarom vind je het belangrijk dat kinderen er mee aan de slag gaan?

De tweede bijeenkomst gaat over computerdenken. De deelnemers gaan zelf programmeren met verschillende toepassingen zoals Osmo en Lego. In de derde bijeenkomst staan de media en informatievaardigheden centraal. Hoe zoek je informatie en wat geloof je? Voor de verschillende leeftijden zijn er verschillende toepassingen. De deelnemers testen deze toepassingen zelf tijdens de bijeenkomsten. Daarna volgt een sessie over design thinking. Hoe komt je tot een ontwerp? En wat voor handleiding hebben de kinderen nodig als ze een bepaald product gebruiken? De deelnemers maken zelf handleidingen die weer inspiratie zijn voor collega’s.

Tijdens de vijfde bijeenkomst blikken de deelnemers terug op de eerdere sessies. Het gaat in deze sessie om evalueren en innoveren. De deelnemers kijken dus ook hoe ze nu verder gaan met spelend leren met ict. Na iedere bijeenkomst nemen de deelnemers materialen mee terug naar hun eigen locatie. Daar zetten ze de materialen in en doen ze samen met de kinderen ervaring op met toepassingen als bebot-robotjes of programmeren met lego. In de bijeenkomsten daarna kijken ze terug en delen ze hun ervaringen.

Train de trainer

Monique Mattheijer van KION was bij het eerste traject deelnemer. Bij het volgende traject dat start in maart is zij de trainer. Het professionaliseringstraject is ontwikkeld door Tanja van Grinsven, specialist Leren met ict van iXperium. Zij doet in deze serie bijeenkomsten nog wel mee maar Monique is dan de trainer.

Monique: “De samenwerking met Tanja is heel fijn. Ook het feit dat je onderdeel bent van een netwerk van mensen met kennis en ervaring is heel prettig. Mediamentor Wouter van den berg van iXperium Nijmegen geeft tips en voorbeelden die wij kunnen gebruiken. Vanuit mijn rol als VE-coach kom ik ook op scholen. Het is ook leuk om te zien hoe zij media inzetten. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld zelf matten gemaakt voor de Bee-Bots. Die inspiratie neem ik weer mee naar onze organisatie.”

Begeleiding van deelnemers is cruciaal

Monique: “Het is echt belangrijk dat we de deelnemers naast de bijeenkomsten goed begeleiden. Ze nemen materialen mee terug naar hun eigen locatie. Dan moet je weten hoe je een toepassing inzet. Hoe begeleid je de kinderen daarbij en hoe zorg je dat het ze boeit? Welke vragen stel je? Als het niet duidelijk is hoe je een toepassing kunt inzetten dan is de activiteit vaak ook niet inspirerend. Je ziet dan dat de ene deelnemer terugkomt en zegt we konden niks met die robot terwijl een ander laaiend enthousiast is. De eigen creativiteit is belangrijk. Het is ook belangrijk om met elkaar te bespreken wat je hebt gedaan, hoe je de materialen hebt ingezet en hoe de kinderen er op reageren. Zo kunnen we elkaar inspireren. We kunnen ervaringen delen, bijvoorbeeld hoe je zo’n robot kunt inzetten in je eigen groep. Je moet zelf bedenken hoe je zo’n activiteit leuk maakt voor de kinderen. Een van de deelnemers van het professionaliseringstraject liet de kinderen de robot zo programmeren dat hij een snoepje kwam brengen bij een van de kinderen. Hoe leuk is dat!

Het belangrijkste is dat we samen verkennen en spelend ontdekken. Het is echt zo leuk als je ziet dat deelnemers nieuwsgierig zijn en op onderzoek gaan. Ik heb heel veel zin in het volgende professionaliseringstraject.”

Lees meer over het iXperiumdesignteam Spelend en ontdekkend leren met ict bij KION