iXperium on tour

Jouw school kan een iXperium on tour aanvragen voor de duur van één week (woensdag tot woensdag). De tour start altijd met een gesprek met een mediamentor over de vraag van de school. Naar aanleiding van dit gesprek wordt bepaald welke devices de school ontvangt.

De eerste dag van de tour brengen een mediamentor en een beheerder de devices en geven zij de nodige instructies. Er is die eerste dag dus altijd één van onze beheerders aanwezig om te helpen bij de instructies en het klaarzetten van de devices. Op de laatste dag komt de mediamentor de week afsluiten en de materialen ophalen. Als afsluiting vertonen de leraren een korte opname van ‘good practises’ en maakt de mediamentor afspraken met de leraren over vervolgactiviteiten.