Trainingen voor leraren

In iXperium Arnhem organiseren we ook diverse trainingen (op maat) voor leraren om te werken aan de benodigde competenties voor leren en lesgeven met ict en recht doen aan verschillen.

Zo kan je je bijvoorbeeld verder ontwikkelen op het gebied van leerling analyses, leerling dossiers en planningen maken met het oog op differentiatie met het programma LAS Esis. Ook is het mogelijk om te ontdekken hoe het gebruik van een elektronische leeromgeving (Google Classroom, Microsoft Teams) kan bijdragen aan recht doen aan verschillen. Daarnaast kan je je verdiepen in de werking van een ict-ondersteunende applicatie voor dyslectische leerlingen (TextAid) en ontdekken wat de mogelijkheden zijn van een digibord of touchscreen (Gynzy, Prowise Presenter).

Kom langs met je team

We nodigen jouw team uit in het iXperium om een introprogramma of een op maat training te volgen. Veel scholen zullen hun vergaderplanning al hebben vastgesteld, maar we nodigen teams uit geplande vergaderingen in het iXperium te houden, waarbij wij (een deel van) de vergadering vullen. Teams zijn op alle middagen van de week welkom, maar ook op de maandag-, dinsdag- en woensdagavonden zijn onze ruimtes en deskundigen beschikbaar. Na het volgen van een introprogramma kunnen leraren afspraken maken voor het lenen van devices of voor overleg met een mediamentor over andere vervolgactiviteiten.

Interesse in het professionaliseringsaanbod? Stuur een mail naar arnhem@ixperium.nl.