Programmeren

Computational Thinking en daaraan gerelateerde onderwerpen als programmeren, algoritmisch redeneren en robotisering, staan de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling binnen het onderwijs in Nederland en erbuiten. Ook in het basisonderwijs is hier steeds meer aandacht voor. Bij computational thinking gaat het om een manier van denken en probleemoplossen, waarbij problemen worden opgedeeld in stappen, die deels door een computer (of robot, etc.) kunnen worden uitgevoerd.

In iXperium Arnhem bieden we leraren verschillenden arrangementen, faciliteiten en ondersteuning om met je eigen klas aan de slag te gaan met programmeren. We hebben voor alle groepen korte arrangementen, langere arrangement of maatwerktrajecten waarin jij als leraar aangeeft waar je de focus op wilt leggen. Je kunt in een maatwerkarrangement ook kiezen of je als leraar zelf de regie neemt of juist liever een les observeert en meedoet met een mediamentor die de les verzorgt.

Ander aanbod door coronamaatregelen

We bieden normaal arrangementen in iXperium Arnhem aan. Je komt dan als leraar met je klas naar iXperium Arnhem. Door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Daarom bieden we de je mogelijkheid om materialen te lenen. We hebben een door ons gevulde leskist met lesvoorstellen die je kunt gebruiken met je klas. Maar je kunt ook zelf bepalen welke materialen je leent. Daarnaast spreek je met onze mediamentor af op welke manier je daarbij begeleiding krijgt, komt de mediamentor bij jou in de klas of krijg je begeleiding op afstand via een beeldverbinding.

Leskist programmeren

Met onze leskist programmeren kun je op jouw eigen school aan de slag. In de kist vind je 3 sets Lego Wedo, 3 sets Lego Mindstorm, 6 OSMO, 6 Scratch (app) met instructie hoe je hiermee kunt werken met je leerlingen. Verder vind je uitleg hoe je een les unplugged programmeren kunt geven. En uitleg hoe je hour of code kunt spelen. Je maakt bij reservering afspraken of je begeleiding krijgt van een mediamentor, bij jou in de klas (dan heeft de mediamentor de eerste dag de regie en neem jij de andere dagen van de week de regie) of begeleidign op afstand via een beeldverbinding (de regie ligt bij jou, maar als je hulp nodig hebt krijg je online hulp van onze mediamentor.
Ga naar de pagina met alle uitleg die je nodig hebt bij de leskist.

.

Maatwerk

Heb je ideeën voor een ict-rijke les? Dan kun je bij ons materialen lenen. We denken graag met je mee hoe je een en ander kunt aanpakken en waar nodig begeleiden we je, in het iXperium Arnhem of bij jou op school. Kijk ter inspiratie eens naar de arrangement hieronder die wij hebben ontworpen.

.

Arrangementen met je klas in iXperium Arnhem

Deze arrangement zijn tijdens de lockdown niet mogelijk in iXperium Arnhem. We bieden je wel de mogelijkheid om deze in aangepaste vorm op eigen locatie te doen (zie leskist en maatwerk).

Programmeren kan je leren

In dit programma maken leerlingen kennis met verschillende kanten van programmeren. We bieden ze in drie ronden van ongeveer een half uur aan wat unplugged programmeren inhoudt, hoe je een device interactief kunt maken met behulp van iPad, Chromebook of laptop en hoe je op een beeldscherm stapje voor stapje een code leert schrijven. We laten jou zien hoe je met minimale middelen programmeren een plek kunt geven in jouw onderwijs.

Eén team is verantwoordelijk voor het bouwen van de objecten en struiken en het schilderen van het parcours. Het tweede team maakt een presentatie van 3 minuten over het thema. In de presentatie moet de groep nadenken over wat het thema voor het onderwijs en de wereld betekent. Het derde team maakt een film van het hele project van maximaal 3 minuten. Dit kan een soort making-off worden. En het vierde team programmeert de robot voor de uitdaging.

Ochtendarrangement, 09.00 tot 11.00 uur of middagarrangement van 12.00 tot 14.00 uur voor leraren van groep 5 t/m 8 met hun leerlingen.

Geen gezeur, word programmeur!

In dit dagprogramma maken leerlingen kennis met programmeren op drie manieren. In de ochtend maken de leerlingen kennis met beeldscherm programmeren met Scratch, programmeren van een LEGO Mindstorms Marskarretje via een device en (unplugged) werken met het binaire stelsel en pixels tekenen. ’s Middags verdiepen de leerlingen zich in één van de ochtendonderdelen of ze kiezen voor werken met LEGO WeDo of microbits. Aan het einde van de dag heb jij als leraar handvatten om in de eigen klas aan de slag te gaan met programmeren.

Dagarrangement 9:30 tot 14 uur, voor leraren van groep 5 t/m 8 met hun leerlingen. Dit arrangement is niet mogelijk tijdens de lockdown

Robots op Mars

In dit dagprogramma maken leerlingen kennis met (de mogelijkheden van) robots. In de ochtend leren de leerlingen robots te maken en te programmeren met LEGO WeDo en LEGO MindStorms. Na de pauze krijgen ze de opdracht een station op Mars te bouwen met de hele groep. De leraar stuurt de groep aan en verdeelt de verschillende opdrachten, die in kleine groepjes uitgewerkt worden. De leerlingen koppelen hun kennis van robotica aan creativiteit en doorzettingsvermogen en komen (hopelijk) met verrassende prototypes.

jelleke-vanooteghem-554406-unsplash

Dagarrangement 9:30 tot 14 uur, voor leraren van groep 7 en 8 met hun leerlingen.

LEGO Challenge@school

De LEGO Challenge vindt plaats op je eigen school. In dit programma ga je met je groep opdrachten en missies met LEGO Mindstorms uitvoeren. De LEGO Challenge is één van de vele manieren waarmee wij de scholen inspireren en ondersteunen rondom de onderwerpen programmeren, rekenen, samenwerken en ruimtelijke oriëntatie.

In de challenge koppelen we twee of meer scholen aan elkaar en faciliteren we je bij de algemene organisatie. De kinderen van jouw groep kiezen zelf hoe zij een parcours gaan aankleden aan de hand van het thema: ‘Robots regeren de wereld in 2030’. Vervolgens wordt de klas in vier teams verdeeld.