Publicatie ‘Samen onderzoekend ontwerpen’

In de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werken acht basisscholen en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs van de schoolbesturen in de regio Arnhem-Nijmegen, de HAN Pabo, het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Open Universiteit (OU) intensief samen aan duurzame kennisontwikkeling over Gepersonaliseerd leren met ict.

In de publicatie ‘Samen onderzoekend ontwerpen’ evalueren we tussentijds hoe dit proces van duurzame kennisontwikkeling binnen de onderzoekswerkplaats werkt: wat gaat er goed en wat zijn aandachtspunten?

Op individueel niveau zijn er volgens de deelnemers aan de onderzoekswerkplaats drie typen opbrengsten: kennis en inzichten, verandering in attitude en gedragsverandering. Daarnaast gaat de publicatie in op opbrengsten op schoolniveau en de opbrengsten op het niveau van de lerarenopleiding.

Deelnemers geven aan meer kennis en inzichten te hebben opgedaan over zelfregie, differentiatie, de mogelijkheden van de inzet van ict en de gevolgen hiervan voor de schoolorganisatie. De kennis wordt gebruikt om onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van de inrichting van het onderwijs.

Ook draagt deelname aan de onderzoekswerkplaats bij aan meer betrokkenheid en eigenaarschap ten aanzien van gepersonaliseerd leren, een positieve houding ten aanzien van onderzoekend ontwerpen en aan perspectiefverandering. Leraren staan meer open om kennis met elkaar te delen, te leren en te experimenteren en meer in dialoog te gaan over gepersonaliseerd leren met ict.

Tot slot treedt er gedragsverandering op. Leraren uit designteams gaan experimenteren met zelfregie voor leerlingen en inspelen op individuele verschillen, maar zetten daarbij nog niet altijd ict in. De focus ligt vaak eerst op het onderwijskundig ontwerp, daarna gaan de teams nadenken over de inzet van ict hierbij.

Het onderzoekend ontwerpen in een breed samengesteld designteam draagt volgens de respondenten het meest bij aan de opbrengsten. Het helpt om verantwoorde en onderbouwde keuzes te maken, passend bij de vraagstukken van de school.

Naast het onderzoekend ontwerpen noemen de respondenten nog andere interventies binnen de onderzoekswerkplaats die bijdragen aan de opbrengsten: de multidisciplinaire samenstelling van het designteam, deelname aan de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren en deelname aan kennisdeelbijeenkomsten.