Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio

Onlangs heeft NRO de oproep ‘Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio’ geopend, bedoeld voor bestaande netwerken die verder onderzoek willen doen naar een onderwijsvraagstuk in de regio. Vanuit het iXperium netwerk Primair onderwijs dienen we een aanvraag in.

Hierbij gaat het om vragen hoe je ict kunt inzetten om zelfregie bij leerlingen te ondersteunen en hoe je technologie kunt gebruiken om te differentiëren. Maar het gaat ook om de vraag wat dit betekent voor de leerkracht en welke consequenties dit heeft voor een flexibele klasorganisatie en de schoolorganisatie. In het onderzoek staan de ambities en vragen van de scholen centraal waarbij een ontwerptraject op school ‘evidence-informed’ wordt vormgegeven.

Deze call biedt een mooie kans om een vervolg te geven aan de verdere samenwerking, versterking en verduurzaming van het iXperium-netwerk waaronder de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict en de scholen van iXperium Arnhem en iXperium Nijmegen die bezig zijn met vraagstukken ten aanzien van ict en eigentijds leren.

Mocht je als school met soortelijke vraagstukken bezig zijn en ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit traject óf heb je nog vragen, laat het weten aan Anne-Marieke van Loon. Voor de zomervakantie moet de aanvraag worden ingediend. Mocht deze gehonoreerd worden dan start het traject in 2023.

Kijk voor meer informatie over de call op de site van NRO.