Slimme Zorg Estafette bij iXperium Health

De Slimme Zorg Estafette is een kennismarathon waarin deelnemers de uitnodiging krijgen om expertise te delen en van elkaar te leren. Centraal staat daarbij wat we samen kunnen bereiken want innoveren doe je niet alleen. Uiteraard deden we als iXperium Health samen met werkveldpartners, opleiders, studenten, onderzoekers en andere experts graag mee aan deze Slimme Zorg Estafette.

Met ruim vijftig deelnemers (veertig studenten en tien partners uit het werkveld en onderzoekers en experts van het iXperium) gingen we op 30 januari in een sessie van twee uur aan de slag. Miriam Reelick, programmamanager van iXperium Health gaf een introductie over het belang van zorg technologie en iXperium Health.

Kennis en ervaring delen

In het eerste uur deelden Mieke Klerkx, Programmamanager bij VitaValley, iXperiumambassadeur Jonathan van Deutekom en onderzoeker Marian Adriaansen hun ervaringen. Mieke gaf een mooie inkijk in de resultaten van de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET) en de waarde van de Community of Practice (SET-up) van VitaValley. Het doel van de SET was het op grotere schaal inzetten van e-health waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Kennisdeling speelt daarbij een centrale rol. Daarvoor is de Community of practice SET-up, in het leven geroepen.

Mooi om te zien hoe professionals in het werkveld op deze manier al samenwerken. En heel fijn dat we daar vanuit opleidingen en onderzoek op kunnen aansluiten. In de community zit een groot netwerk van professionals met rijke ervaring en kennis. Studenten, opleiders en onderzoekers kunnen kosteloos lid kunnen worden van deze community en daar kennis en ervaring halen en delen.

Ontwikkelen en implementeren

Jonathan van Deutekom en Marian Adriaansen vertelden over onderzoeksprojecten met sociale robots en chatbots tegen eenzaamheid. Bij veel projecten zie je dat ook als is aangetoond dat een technologie goed werkt dat implementatie in de organisatie nog steeds een lastige stap is. Daarom ontwikkelden ze samen met professionals uit de praktijk de Implementatiescan. Deze scan helpt professionals en organisaties om na te denken over factoren die in de implementatie een rol spelen, om zo de kans op een succesvolle implementatie te vergroten.

Professionals kunnen de implementatiescan kostenloos invullen en krijgen daarmee inzicht in waar ze nu staan. De data uit de scan kunnen leiden tot beter advies waardoor de implementatie makkelijker wordt. We onderzoeken ook hoe de implementatiescan heeft bijgedragen aan de daadwerkelijke implementatie van technologie in de organisatie. Wat zijn de belangrijkste beïnvloedende factoren bij succesvolle implementatie van technologie? En op welke wijze kunnen we de implementatiescan verder verbeteren?

Welke competenties bij werken met ict heeft een professional nodig?

Daarna was het tijd voor actie. We speelden met de deelnemers het competentiespel. Dit is een spel wat in eerste instantie door iXperium Centre of Expertise leren met ict is ontwikkeld om docententeams inzicht te geven welke competenties zij nodig hebben in hun werk. Deelnemers gaan in het spel met elkaar in gesprek over competenties die je nodig hebt in je werk als je te maken krijgt met ict en (zorg)technologie. Hiermee maak je met elkaar ook helder wat je dan verstaat onder die competentie. En je bepaalt steeds of je vindt dat iedereen in het team die competentie moet hebben, of dat je dit belegt bij een persoon uit team of de optie dat deze competentie bij iemand buiten het team ligt.

Ontwikkeling Competentiespel voor zorg en welzijn

Dit spel vertalen we nu vanuit iXperium Health naar de vraag welke competenties professionals in zorg en welzijn nodig hebben. We ontwikkelen dit spel nog verder, bij voorkeur samen met collega’s uit de opleidingen van de HAN en partners uit het werkveld. Tijdens de Slimme Zorg Estafette speelden we samen de eerste versie van dit spel voor professionals in zorg en welzijn. Onderzoekers Dana Uerz en Manon van Zanten van iXperium Centre of Expertise leren met ict begeleidden samen met programmamanager Miriam Reelick en communicatieadviseur Justine van den Berg de vier groepen.

Mooi gesprekken, nieuwe inzichten

Ondanks dat de deelnemers in dit geval niet met elkaar in een werkteam zitten kwamen ze toch goed met elkaar in gesprek. Met ervaringen van de professionals uit de praktijk, ervaring van studenten uit stages, ideeën over wat mogelijk is, respect voor elkaars visie kwamen ze steeds tot een idee wat werd bedoeld met de competentie en waar die belegd wordt. Als je dit met je team in kaart hebt wordt het gesprek hoe je je als team het komend jaar wilt professionaliseren eenvoudige omdat je dezelfde uitgangspunten hebt. Je weet wat je van iedereen in het team verwacht, je weet welke taken er in het team belegd kunnen worden en welke vragen je buiten je team neerlegt.

Het was ook mooi om te zien hoe professionals uit de praktijk, samen met studenten uit verschillenden studiejaren en onderzoekers door dit spel in gesprek kwamen. De deelnemers waren enthousiast. Wil jij dit spel een keer spelen met je team? Laat het ons weten. Vanuit iXperium Health ontwikkelen we het spel verder met professionals uit de praktijk, opleiders van de opleidingen van de HAN en met studenten.