Challenge “En toen…” vertel je eigen verhaal

Van 30 september tot en met 11 oktober is het kinderboekenweek. Het thema is En toen… Tijdens de Kinderboekenweek gaan we dit jaar terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.

Nijmeegse beweging digitale geletterdheid in rapport Onderwijsraad

Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur in juni aanboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.