Nijmeegse beweging digitale geletterdheid in rapport Onderwijsraad

Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur in juni aanboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

De raden pleiten onder andere voor het openen van een leesoffensief, waarbij leraren, ouders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, schoolmediathecarissen, bibliotheekmedewerkers en onderwijsassistenten de handen ineenslaan om jongeren te stimuleren tot meer diep lezen.

Mooi dat het rapport onze Nijmeegse Beweging Digitale geletterdheid noemt. “De Nijmeegse Beweging beoogt niet alleen lezen vanaf papier te bevorderen. Ook digitale geletterdheid en digitaal lezen worden gestimuleerd. Hiervoor wordt een eigen didactiek ontwikkeld. Om docenten hiervoor bekwaam genoeg te maken, wil de Nijmeegse Beweging hen beter opleiden. De Beweging organiseert inspiratiesessies met aandacht voor leesmotivatie en professionalisering van docenten. De rol van de gemeente is hierbij het aanjagen en stimuleren van activiteiten.”

Lees het rapport