Spelenderwijs leren coderen | Hour of code

In het curriculum van basis- en voortgezet onderwijs is steeds meer aandacht voor computational thinking. Sterker nog: vanaf 2023 zal dit onderdeel uitmaken van de verplichte digitale vaardigheden! Een van de onderdelen die daarbij hoort, is programmeren. De website code.org biedt hier legio mogelijkheden voor. Hun missie: wereldwijd computervaardigheden mogelijk maken voor iedereen!