Betekenisvol onderwijs door helder beroepsbeeld

Emmy de Koning werkte met haar team in een iXperiumdesignteam aan de praktijkvraag hoe opdrachten in de beroepsgerichte vakken voor de eerstejaars BOL-studenten Zorg en Welzijn betekenisvol(ler) kunnen worden gemaakt.