Terugblikken op vier jaar samen werken binnen KEI-Innovatienetwerk

Dinsdag 23 april kwamen leden van het KEI-Innovatiewerk samen in het iXperiumlab in Nijmegen om gezamenlijk terug te blikken op de samenwerking van de afgelopen vier jaar. Samen stonden zij stil bij: hoe is het proces verlopen, wat hebben we bereikt en welke inzichten nemen we mee?

Het KEI-Innovatienetwerk is een samenwerking tussen ROC Nijmegen, KION, de HAN (Ad-PEP en Pedagogiek) en iXperium die van start ging in 2020. Aan de hand van drie deleprojecten (Voor- en vroegschoolse opvang, Leren op locatie en Inzet van ict in de kinderopvang) ging het consortium van slag om te werken aan het overkoepelende doel: het opleiden van kinderen en jongeren op te leiden tot participerende, actieve en kritische burgers, in een snel veranderende maatschappij.

Mooie opbrengsten, waardevolle inzichten

De aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende partijen zijn het erover eens dat de samenwerking op verschillende niveaus heeft geleid tot mooie resultaten. De actieve onderlinge uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen werd als erg waardevol ervaren. Monique Mattheijer, digicoach bij KION: “We waren niet bang om in elkaars keuken te kijken en van elkaar te leren. Dat was een belangrijke factor in het succes van deze samenwerking.” Ook volgden pedagogisch medewerkers van KION trainingen over de inzet van ict in hun werk.

Het bijzondere is dat de opgehaalde kennis en ideeën ook een duurzame plek in de organisatie hebben gekregen. “Dat wij draagvlak hebben gecreëerd binnen onze organisatie, vind ik echt heel knap. Het zijn heel belangrijke voorwaarden die we toch voor elkaar hebben gekregen. En wat zo’n enorme motor is: het plezier dat het werken met deze materialen oplevert. Die energie was heel typerend voor dit project,” aldus Mireille Aarts, beleidsmedewerker bij KION.

Ook binnen ROC Nijmegen en de HAN heeft het KION-Innovatienetwerk blijvende sporen achter gelaten: studenten leren nu tijdens hun studie hoe ze ict betekenisvol kunnen inzetten. Tot slot is onlangs het DigiDoePlein gelanceerd. Kortom: er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde samenwerking. Tanja van Grinsven, specialist Leren met ict: “Ik noem deze samenwerking vaak als een good practice bij andere organisaties.”

Succesvolle samenwerking

Gedurende de evaluatie blikten de deelnemers terug op het proces dat zij gezamenlijk doorlopen hebben en welke factoren hebben bijgedragen aan het succes van de samenwerking. Benieuwd naar welke elementen dit waren? De deelnemers vertellen het je graag zelf in onderstaande video.