Versie 2.0 Bouwstenenrapport docentprofessionalisering

In augustus 2020 verscheen de publicatie ‘Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie met ICT – Literatuurverkenning’. In januari 2021 verscheen versie 2.0.

Op basis van zowel een verkenning van (praktijkgerichte) literatuur als gesprekken met deskundigen heeft de zone Docentprofessionalisering samen met het iXperium een eerste model voor docentprofessionalisering voor de zone ontwikkeld. Hierin zijn de bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering gericht op onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs opgenomen.

Voortbouwend op dit onderzoek is er een vervolgstudie uitgevoerd om de praktische bruikbaarheid van het model te vergroten. Op basis van de resultaten heeft de zone het model en de bouwstenen geactualiseerd in versie 2.0 van het rapport.