Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict

Eind mei verscheen de publicatie ‘Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict’ van de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict.

Gepersonaliseerd leren met ict is zowel voor leerlingen als voor leraren belangrijk. Tegelijk heeft gepersonaliseerd leren in de onderwijspraktijk verschillende betekenissen en verschijningsvormen gekregen. Er zijn veel vragen over gepersonaliseerd leren met ict in de onderwijspraktijk. Hoe kun je onderwijs personaliseren? Welke ict zet je dan in? Wat heb je nodig om gepersonaliseerd leren te organiseren? In deze publicatie lees je praktijkvoorbeelden van gepersonaliseerd leren met ict en wordt duidelijk welke vraagstukken er leven op de scholen die meededen met dit onderzoek.

Wat heeft de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict gedaan?

In januari 2021 is de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict van start gegaan. Deze kennistafel is een platform voor onderwijsprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers. iXperium Centre of Expertise Leren met ict is penvoerder van deze kennistafel. De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict brengt in kaart welke kennisvragen er in het werkveld leven over gepersonaliseerd leren met ict, voornamelijk bij scholen die zich al ontwikkelen in de richting van meer gepersonaliseerd leren met ict. Daarnaast onderzoekt de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict welke kennis al beschikbaar is en welke nieuwe aanvullende kennis nodig is op het terrein van gepersonaliseerd leren met ict. Op deze wijze is het mogelijk om kennis en onderzoek te richten op en te verbinden met vraagstukken uit de onderwijspraktijk om zo bij te dragen aan evidence-informed onderwijs.

De praktijkleden van de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict hebben vraagstukken ingebracht over gepersonaliseerd leren met ict. Deze vragen bleken veelal complex en gelaagd. Om ze om te zetten in kennis- en onderzoeksvragen was meer informatie over de werkwijze, context en schoolorganisatie nodig. Om die reden is vanuit de Kennistafel nader casusonderzoek uitgevoerd naar de vraagstukken die op de scholen leven. In deze praktijkpublicatie lees je de bevindingen van het onderzoek en lees je hoe de scholen gepersonaliseerd leren met ict realiseren, wat hun ambitie is en tegen welke uitdagingen en vraagstukken zij aanlopen.

Vraagstukken die op scholen leven

Het doel van de publicatie is om in beeld te brengen hoe gepersonaliseerd leren met ict er op verschillende scholen uitziet, welke vragen scholen hierbij hebben en aan welke kennis zij behoefte hebben. Het gaat hierbij om scholen die al stappen maken richting gepersonaliseerd leren met ict. Door verschillende contexten zichtbaar te maken, wordt een beeld verkregen van de complexiteit van de vraagstukken. Hierdoor kan beter worden vastgesteld welke type kennis nodig is en hoe deze kennis vertaald kan worden naar het vraagstuk en context van de school.

Vragen die hierbij centraal staan zijn:
• Welke vraagstukken over gepersonaliseerd leren met ict hebben scholen die gepersonaliseerd
leren in praktijk brengen?
• Wat is de schoolcontext van deze vraagstukken?
• Welke soorten vraagstukken zijn te onderscheiden?
De scholen die meedoen aan het casusonderzoek worden geholpen om aan de slag te gaan met hun kennisvragen. Scholen buiten de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict kunnen door dit onderzoek leren van aansprekende praktijkvoorbeelden om gepersonaliseerd leren met ict te realiseren.