Waardevol en betaalbaar innoveren

Hoe kun je waardevol en betaalbaar innoveren in zorg en welzijn? Daar gaat het om in de minor met de gelijkluidende naam. Zeventien studenten, twaalf lectoraten, negen organisaties en vier tutoren waren betrokken. De studenten gingen in drie multidisciplinaire teams aan de slag met hun onderzoek.

Ze kregen workshops, seminars met lectoren, ze bezochten organisaties als de St Maartenskliniek, zorgverzekeraar VGZ en het Leefstijlcentrum Wijchen. Uiteraard deden de studenten ook literatuuronderzoek. Ze gingen op zoek naar bestaande meetinstrumenten en keken of ze die zelf konden ontwikkelen, ze hielden interviews met cliënten, patiënten zorgprofessionals en managers. En ze hadden vooral veel lol en dat is belangrijk als je leert. De studenten sluiten de minor af met en adviesrapport en businessplan.

De eindpresentatie ziet er gezellig uit. Er hangen slingers, ballonnen en er is taart. In de ochtend hebben de studenten gesprekken gehad met hun begeleiders, vanmiddag is de eindpresentatie. Spannend en leuk tegelijk. Voor mij vooral leuk; ik mag luisteren wat de studenten hebben onderzocht en welk advies ze hebben gegeven aan de verschillenden organisaties. Innovaties zijn leuk, maar werken ze ook en kan een organisatie ze ook echt in gebruik nemen?

Zelfregie app voor duurzame inzetbaarheid

Vilente wil graag weten of de Duurzame Inzetbaarheids-App (DI-APP) samen met het duurzame inzetbaarheidsbeleid er voor zorgt dat medewerkers meer zelfregie krijgen in hun duurzame inzetbaarheid en of Vilente zo ziekteverzuim kan voorkomen, het werkplezier kan verhogen of de werklast kan verminderen. Door middel van de vragen krijgt een medewerker inzicht waarna hij met een coach vervolgstappen kan bespreken en zo ziekteverzuim kan voorkomen.

De studenten brengen goed in beeld hoeveel een zieke medewerker kost, dat kan in deze organisatie oplopen tot meer dan vierhonderd euro per dag. Dat zij hoge kosten voor organisaties die te maken hebben met werkdruk en tekorten.

De studenten keken naar een aantal succesfactoren zoals:

  • Heeft een medewerker na het invullen van de app genoeg input om een gesprek aan te gaan met een teamcoach?
  • Is een medewerker na het invullen van de app zich meer bewust over de eigen duurzame inzetbaarheid?

Studenten zien kansen voor de app als de werkgever de werksfeer wil verbeteren, de duurzame inzetbaarheid (DI) wil verhogen en als ze meer diepgang willen in een DI-gesprek. In een gesprek met een leidinggevende geeft een medewerker snel wenselijke antwoorden. In de app kun je eerlijk zijn tegen jezelf en zo inzicht krijgen. De app kan ook helpen bij het bespreekbaar maken van te nemen vervolgstappen. Een medewerkers bepaalt zelf of de data in de app worden bewaard.

Knelpunten zijn er ook: jammer dat de app niet openbaar beschikbaar is en alleen voor androidapparaten beschikbaar is. Een knelpunt is ook de tijd, implementatie kost meer tijd dan er nu voor is. De studenten hebben ook nog een aantal makkelijk aan te passen wijzigingen voor de app. De vraagstelling is bijvoorbeeld soms ingewikkeld. En het zou ook mooi zijn als je meteen in de app al zelf inzicht kunt krijgen hoe je vervolgstappen kun nemen.

Als je de app inzet zou je daar een half procent daling van het ziekteverzuim mee kunnen bereiken, een besparing van zo’n €224.000. Je hebt wel meer nodig dan alleen een app, dat is slechts een hulpmiddel in het totale proces van duurzame inzetbaarheid.

De opdrachtgever is tevreden met het adviesrapport. Knap dat de studenten ondanks de hoge werkdruk van de werknemers toch mensen zover hebben gekregen om mee te werken aan het onderzoek. Deels bevestigt het adviesrapport onderwerpen die ze al dachten. Maar er zijn ook nieuwe inzichten.

Vraag-App voor cliënten met verstandelijke beperking

Het Digital Health Center vroeg de studenten om de VraagApp te onderzoeken. Cliënten hebben vaak praktische vragen en verzorgers hebben niet altijd tijd. Die praktische vragen kunnen gaan over het invullen van een formulier, hoe gebruik je het openbaar vervoer of waar vind je informatie op een site. Doordat het moeilijk is en mensen vaak geen netwerk hebben van mensen die hen kunnen helpen gaan ze dingen niet meer doen en dat is jammer. Tegelijk zijn er vrijwilligers die wel iets willen doen voor de maatschappij en iemand willen helpen maar zich niet altijd structureel willen verbinden aan een vrijwilligersorganisatie. De VraagApp brengt deze partijen bij elkaar. Dat klinkt als 1+1=3!

Een groot voordeel van de VraagApp is dat cliënten een vraag kunnen stellen als het hen uitkomt. Tegelijk vinden cliënten alles wat nieuw is ingewikkeld, dus ook de app. Voor zorgprofession is het fijn als de cliënt een antwoord krijgt via de app. De zorgprofessional kan dan weer de focus leggen op zorg en complexere vragen. Een pluspunt is ook dat cliënten een vraag kunnen inspreken, heel handig als je niet zo goed kunt typen.

Lastig voor het businessplan is dat Pluryn op dit moment alleen kan investeren in de VraagApp als de financiële situatie van Pluryn dat weer toestaat. De verwachting is dat als er ruimer tijd genomen kan worden voor begeleiding “op maat” bij een goed geselecteerde cliëntengroep, de app kan zorgen voor ontlasting van professionals en mogelijk ook kostenbesparingen.

Het is een mooie rapportage. Het advies luidt om – voor je verder gaat met onderzoek en implementatie – eerst goed te kijken welke cliënten de capaciteit hebben om de app te gebruiken. One-size-fitss-all geldt hier zeker niet. Deze bijzondere doelgroep heeft meer tijd nodig om te wennen aan de VraagApp.

Opdrachtgevers Digital Health Center en Pluryn zijn blij met de adviezen van de studenten. Het is de moeite waard om te kijken of (tijdelijke) subsidiering een mogelijkheid biedt om de pilot voort te zetten.

Backing approach voor patiënten met lage rugpijn

De derde groep studenten onderzochten de app die hoort bij de Backing approach. Er zijn veel mensen met lage rugpijn. Veel van die mensen vinden geen oplossing voor hun pijnklachten. Dit leidt ook tot minder participatie. Dus ze blijven van fysiotherapeut naar dokter, ziekenhuis en weer naar de fysiotherapeut lopen. De Backing approach zoekt juist naar een manier waarop iemand kan leren omgaan met de pijn.

De studenten werkten de patient-journey uit, maakten een kosten-baten overzicht en gaven verschillende scenario’s. Je ziet bijvoorbeeld mooi dat als je investeert in de app dat in het eerste jaar de kosten hoger zijn maar dat in alle vervolgjaren je al snel een besparing van zo’n zeshonderd euro hebt. Ook brengen ze de kosten van lage rugpijn in beeld, niet alleen zorgkosten maar als mensen hun werk verzuimen hun werk door rugpijn kost dat organisaties ook veel geld.

De studenten keken ook naar andere zaken, zoals een patent voor de app, discussie in de beroepsgroep (wil een fysiotherapeut wel een app gebruiken, wat zijn dan de voordelen?).

Het advies van de studenten in positief. Je geeft met de app de juiste zorg op de juist plaats, zorgkosten kunnen flink dalen, ziekteverzuim kan dalen. Let wel op, een app is niet voor iedereen geschikt, niet iedereen in de doelgroep is enthousiast zorg dus voor opleiding, een fysiotherapeut wordt met deze app ook coach.

De Sint Maartenskliniek is enthousiast. Goeie presentatie, goed samengevat. Zij gaan verder met de app, niet alleen voor mensen met rugpijn maar ook voor andere patiënten en cliënten.

De kracht van multidiciplinaire teams

Minorcoördinator Wienand Remkes is enthousiast. “Wat hebben jullie goed gewerkt! En vooral wat hebben jullie goed sámengewerkt. Het is waardevol om te ervaren wat de voordelen zijn van werken in een multidisciplinair team met studenten van bedrijfseconomie, commerciële economie, verpleegkunde, zorgtechnologie, sociaal pedagogische hulpverlening en sportkunde. Innoveren kun je niet in je eentje, dat doe je samen.” Hij roept de studenten ook op om ambassadeur te blijven voor innovatie in zorg en welzijn. “Gebruik je netwerk, blijf signaleren, als je een kans ziet deel die dan in je netwerk”.

De teams en hun begeleiders en opdrachtgevers sloten de minor af met een borrel. Mooi om te zien hun studenten in een relatief korte tijd mooie adviesrapporten opleveren voor organisaties in onze regio.

Minor waardevol en betaalbaar innoveren in zorg en welzijn

Ben je student en wil je meer weten of deze minor ook een goede keuze is voor jou? Kom dan 18 februari naar de minormarkt in Nijmegen. We staan tegenover de receptie van Kapittelweg 33.

Werk je voor een organisatie en wil je graag dat studenten van deze minor onderzoek doen voor jouw organisatie? Laat het ons weten.