Omgaan met laaggeletterdheid – een training in VR

Omgaan met laaggeletterdheid vraagt om specifieke vaardigheden van de zorgprofessional. The Simulation Crew ontwikkeld met partners (onder andere HAN en GGD Gelderland Zuid) een VR-applicatie waarmee professionals en studenten deze vaardigheden kunnen trainen in een realistische en veilige omgeving.

Waardevol en betaalbaar innoveren

Hoe kun je waardevol en betaalbaar innoveren in zorg en welzijn? Daar gaat het om in de minor met de gelijkluidende naam. Zeventien studenten, twaalf lectoraten, negen organisaties en vier tutoren waren betrokken. De studenten gingen in drie multidisciplinaire teams aan de slag met hun onderzoek.