Agenda

Laatste afgelopen Agenda

iXbites – Meer zelfregie in onderwijs en zorg met XR

27 juni kun je weer meedoen met iXbites, het lekkere kennisdeelevent van iXperium Health. Dit keer verdiepen we ons in de rol van VR/AR/XR in het onderwijs en in de zorg. Mis deze kans niet om voorop te blijven lopen in je vakgebied!

Webinar Onderwijskundig onderzoek over AI in onderwijs

In deze webinar praten we je graag bij over de wetenschappelijke stand van zaken rondom AI in onderwijs vanuit pedagogisch-didactisch en professionaliseringsperspectief. Oana Costache (onderzoeker) en Wouter Jansen (Teacher in Residence) presenteren hun bevindingen. Daarna is er ruim de tijd voor al jouw vragen.

Webinar Ethische kwesties rondom AI in onderwijs

AI krijgt een steeds grotere rol in het onderwijs. Het is de verwachting dat slimme technologie de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren door onderwijs op maat mogelijk te maken, de werkdruk van leraren te verminderen en toegang tot leermiddelen te bevorderen. Om hiermee om te gaan, hebben organisaties wereldwijd richtlijnen opgesteld voor het gebruik van AI op scholen met aanbevelingen voor verantwoord gebruik van slimme technologie. Deze richtlijnen worden binnen NOLAI onderzocht. Tijdens dit webinar praten Kevin van der Pol (Teacher in Residence) en Yuri Tax (onderzoeker) je bij over de resultaten van deze studie. Daarnaast is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de belangrijkste bevindingen.