Agenda

Kennisdeelbijeenkomst van de Onderwijswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO

Op 18 mei 2022 is de feestelijke laatste kennisdeelbijeenkomst van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Niet online maar op de HAN (Kapittelweg 35). Er is ook een markt waar je kennis kunt maken met aanbieders van digitale portfolio’s, je met verschillende materialen uit het iXperium kunt experimenteren en waar je in gesprek kunt gaan met alumni van de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren die ict-rijke leerarrangementen in hun eigen onderwijspraktijk hebben ontwikkeld.

Online seminar Empower2learn

The partners of the Empower2learn project will share their experiences, results and focus on the Empower2learn guide that connects teachers, educators and school leaders across the EU.

iXpitch

9 juni presenteren studenten van de Sparkcentres van iXperium Health hun projecten. In korte pitches presenteren de studenten projecten waar ze de afgelopen periode aan hebben gewerkt.

Technology Talks – Artificial Intelligence (AI) in zorg en welzijn – met Abigail Norville van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16 juni organiseert iXperium Health het jaarlijkse kennisevent Technology Talks. Dit jaar is het thema Articificial Intelligence in zorg en welzijn. Met spreker Abigail Norville, plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een panel met Maarten Brouwer, directeur digitalisering en ICT bij ’s Heeren Loo, Laura Kooij, manager Innovatie & Zorgtransformatie bij Rijnstate, Willem Rutgers, Senior programmamanager bij WZW, Maya Sappelli, onderzoeker bij het lectoraat Model-based information systems, Marian Adriaansen, lector Innovatie in de care en Maurice Magnee, lector Innovatie in de care en directeur iXperium Health. Aansluitend kun je deelnemen aan kennistafels op thema.

Lezing Brennan Spiegel van Cedars-Sinai Health en VR iXperience

22 juni bezoekt Brennan Spiegel iXperium Health en verzorgt hij een lezing over de inzet van VR in de zorg. Hij gaat ook in op hoe zijn team VR inzet in het onderwijs van de masteropleiding van Cedars-Sinai Health. Aansluitend kunnen deelnemers meedoen met de VR iXperience.

Kenniskring data-ondersteund onderwijs

Najaar 2022 zijn er vier bijeenkomsten van de kenniskring data-ondersteund onderwijs. Geïnteresseerde opleiders, studenten, docenten, onderzoekers, ict coördinatoren mediamentoren kunnen meedoen in deze kenniskring. Samen verkennen we de ontwikkeling van learning analytics/data-ondersteund onderwijs en de kansen of bedreigingen voor het onderwijs.

iXkidz Arnhem

Kom ook naar de iXkidzdagen in het iXperium Arnhem en ga mee op digitale ontdekkingstocht! Ontdek de gaafste en nieuwste gadgets in het iXperium, ervaar een andere wereld met VR, maak je eigen muziek in onze studio of kom bouwen en programmeren met LEGO Spike en Mindstorms.

iXbites Implementatie van langdurige zorg @home

Op welke manier bereiden de zorgprofessionals van nu én van de toekomst zich voor op de nieuwe manier van zorgverlening? We denken dan aan persoonlijke zorgverlening, met behulp van technologie om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. En persoonlijke zorgverlening waarbij de zorgprofessional zelfverzekerd en vanzelfsprekend e-health inzet als onderdeel van de eigen zorgactiviteiten. Hoe implementeer je als organisatie die technologie in je organisatie? Welke technologie kies je? Waar vind je kennis en ervaring van organisaties die je voorgingen? En hoe zorg je dat zorgprofessionals en cliënten de nieuwe technologie ook echt gebruiken?