Duurzame kennisontwikkeling in onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict

De afgelopen drie jaar werkten negen scholen uit het primair onderwijs samen met onderzoekers en mediamentoren in de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. Woensdag 18 mei sloten deelnemers deze fase van de onderzoekswerkplaats feestelijk af in iXperium Nijmegen.

De scholen vertelden in korte pitches over de resultaten die ze hadden behaald met hun ontwerpgerichte onderzoek, alumni van de masteropleiding deelden hun ervaring, zes aanbieders van digitale portfoliosystemen presenteerden hun producten en de deelnemers konden zelf aan de slag met verschillende digitale toepassingen die opgesteld stonden in de ruimte.

Wat heeft de onderzoekswerkplaats onderzocht?

Er stonden vier vragen centraal:

  1. Hoe krijgt gepersonaliseerd leren met ict vorm in het primaire proces en wat betekent dit voor de schoolorganisatie?
  2. Welke (ict)competenties hebben leraren en leerlingen nodig om gepersonaliseerd leren in praktijk te brengen?
  3. Wat zijn de effecten van vormen van gepersonaliseerd leren met ict op leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en motivatie van leerlingen?
  4. Hoe kan duurzame kennisontwikkeling over gepersonaliseerd leren met ict worden gerealiseerd?

Leraren en schoolleiders werkten met onderzoekers in iXperiumdesignteams aan vragen met betrekking tot gepersonaliseerd leren met ict uit de praktijk. Vanuit deze ontwerpen veranderden de scholen ook de organisatie van hun onderwijs. En dat werd weer onderzocht en geevalueerd. Daarnaast deden onderzoekers overkoepelend onderzoek met cross-case analyses en onderzoek naar effect van de interventies. Leraren van de deelnemende scholen volgden in dezelfde periode de master Ontwerpen van Eigentijds Leren.

Een breed palet aan onderzoek naar gepersonaliseerd leren met ict

De scholen kozen zelf een vak of thema waar ze mee aan de slag gingen. De Bongerd onderzocht hoe je gepersonaliseerd leren met ict door integratie van metacognitieve vaardigheden kunt vormgeven. Het Telraam koos als thema Vormgeven gepersonaliseerd leren met ict bij kernconcepten wereldoriëntatie. Klein Heyendaal ging aan de slag met gepersonaliseerd leren met ict bij taal. De Laak, De Buut, Pieter de Jongschool Pythagoras en ’t Vossenhol kozen voor het vak rekenen. De Mariënborn ontwierp gepersonaliseerd leren met ict bij wereldoriëntatie. En de Anne Flokstraschool onderzocht hoe je regie en zelfstandigheid kun vergroten door gebruik van beelden met behulp van ict.

Resultaten na drie jaar

Na drie jaar onderzoekswerkplaats kunnen we zeggen dat deelname aan de onderzoekswerkplaats bijdraagt aan meer kennis en inzicht over zelfregie, differentiatie, inzet van ict en consequenties voor de schoolorganisatie. Deze kennis gebruiken de spelers binnen de scholen om onderbouwde keuzes te maken voor het onderwijs. Leraren en schoolleiders hebben een positieve houding ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict en onderzoekend ontwerpen. Betrokken hebben door de manier van werken ook een scherper beeld van de praktijkvraag en bestaande kennis. Alle nieuwe werkwijzen werden in praktijk gebracht en systematisch geëvalueerd zodat de scholen een keuze kunnen maken wat we wel en wat ze niet blijven doen. Alle scholen maken gebruik van ict-toepassingen om beter te kunnen differentiëren maar ze zetten ict minder in ter ondersteuning van de zelfregie van leerlingen. Bij de meeste scholen zien we veranderingen in de schoolorganisatie, zoals de ict-infrastructuur, (ict)leermiddelen en groeperingsvormen.

De komende maand verschijnen nog een Praktijkpublicatie: “Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld” en twee wetenschappelijk artikelen (een over ict-vaardigheden van leerlingen voor gepersonaliseerd leren met ict en een over de effecten van vormen van gepersonaliseerd leren met ict op leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en motivatie van leerlingen) een een eindrapportage Overkoepelend onderzoek.

Feestelijke afsluiting

Na de pitches van de scholen hadden alle deelnemers uitgebreid de kans om in gesprek te gaan met de aanbieders van portfolio’s, alumni van de master Ontwerpen van Eigentijds Leren en met alle deelnemers van de onderzoekswerkplaats.

Certificaten

Tot slot ontvingen alle deelnemers een certificaat van iXperium Centre of Expertise Leren met ict.

Publicaties en producten

Bekijk het complete overzicht van publicaties en producten

Hoe verder?

Natuurlijk blijft het netwerk bestaan en werken we samen aan dit thema. Daarnaast loopt er een aanvraag bij NRO “Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio” om vervolgonderzoek te doen in de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. Zodra hier meer over bekend is lees je daarover op onze site.