Geslaagde kennisdeelbijeenkomst Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict in het po

Op woensdagmiddag 12 juni vond de eerste kennisdeelbijeenkomst van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs plaats. De middag was gericht op kennismaking en kennisuitwisseling van de deelnemende scholen.

De middag werd goed bezocht, er waren ruim 45 mensen en van bijna iedere deelnemende school was een afvaardiging van leraren en directeuren aanwezig. De deelnemende scholen aan de onderzoekswerkplaats zijn: de Laak, ’t Vossenhol, Klein Heyendaal, Mariënborn, de Anne Flokstraschool , de Buut, Pieter de Jong, de Bongerd (ontbrak) en het Telraam (ontbrak).

Associate-lector en inhoudelijk trekker van de onderzoekswerkplaats Anne-Marieke van Loon opende de feestelijke middag. Ze vertelde de aanwezigen meer over de opzet, het doel en de ambities van de onderzoekswerkplaats en schetste daarbij ook het (globale) pad dat de deelnemende scholen de komende drie jaar gaan doorlopen. Daarna kwamen de leraren en bestuurders aan het woord. In een korte pitch gaven ze aan wie ze zijn en waarom ze meedoen aan de onderzoekswerkplaats. Een terugkerend thema bij de scholen was de wens om van de huidige, traditionele manier van lesgeven naar een meer gepersonaliseerde manier van lesgeven te bewegen. Er was veel enthousiasme om samen aan dit traject te beginnen.

Na de pitches was ieders nieuwsgierigheid geprikkeld en was het tijd om te speeddaten. De scholen hadden van te voren foto’s opgestuurd die hun huidige en hun gewenste onderwijs-situatie aanduidden. Deze foto’s hingen verspreid door de ruimte. Ook hingen er vragen die de scholen voor elkaar hadden bedacht. Dit zorgde voor interessante discussies, waarbij de deelnemers elkaar en elkaar scholen beter leerden kennen en ook de eerste nieuwe inzichten werden opgedaan.

Na het speeddaten werden er drie sessies gegeven:

1. Marianne van den Broek, directeur van Daltonacademie de Meiboom, vertelde hoe het onderwijs op de Meiboom is ingericht en georganiseerd met een doorkijkje naar de komende vier jaar. Daarbij ging ze in op hoe ict hierin al een rol speelt, en nog meer gaat spelen. Marianne demonstreerde daarnaast het Kind portfolio, een digitaal portfolio dat op de Meiboom ingezet wordt om kinderen meer mee te nemen in hun eigen leren.

2. Petra Meijboom en Miranda van Buren van basisschool het Talent gingen met de leraren en bestuurders in gesprek over hoe zij in hun onderwijs gebruik maken van ict. Het Talent is een vernieuwende basisschool in Lent, waar niet in klassen, maar in units met alle leeftijden bij elkaar wordt gewerkt. Bij het Talent zijn ze dus al een eindje op weg met gepersonaliseerd leren. In de sessie demonstreerden Petra en Miranda hun ervaringen met een digikeuzebord, die het Talent in samenwerking met studenten van de HAN heeft ontwikkeld.

3. Erwin Spaan, leraar en ict deskundige op de Oranje Nassauschool in Culembourg, werkt met zijn team aan een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid en nam de deelnemers mee in hun zienswijze en aanpak.

De middag werd afgesloten met een lekkere borrel en bloemen voor de mensen die een sessie hadden gegeven. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag, waarbij leraren en bestuurders van de deelnemende scholen kennis met elkaar hebben gemaakt, van elkaar hebben geleerd en door elkaar zijn geïnspireerd. De eerste stappen voor een kennisknooppunt zijn gezet!

Plaats een reactie