Interactive storytelling voor onderwijs – gemaakt door HAN-studenten

Docenten en leraren ontwikkelen samen met andere professionals nieuw ict-rijk onderwijs in iXperiumdesignteams. Soms levert dit onderwijs ook weer ict-rijk onderwijs op, dat studenten van lerarenopleidingen en leraren/docenten in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs of mbo kunnen inzetten.

Een iXperiumdesignteam in 2022-2023 heeft geleid tot een duurzame samenwerking tussen de Academie Educatie (AE) en de Academie IT en Mediadesign (AIM). Studenten van beide academies werken samen aan de ontwikkeling van ‘interactive stories’ binnen de educatieve context van het voortgezet onderwijs. Deze pagina, waarop de (bruikbare) producten gepresenteerd worden die door de studenten zijn ontwikkeld, is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in digital interactive storytelling en biedt inspiratie voor docenten die zelf aan de slag willen in de onderwijspraktijk en voor andere studenten en docenten die mogelijk willen deelnemen aan of aanhaken bij de samenwerking tussen AE en AIM.

Wil je meer weten over interactive stories in het onderwijs? Bekijk dan deze pagina.

 • Door: Josien Barten, Thomas Bosma, Pèpe De Clercq, Caroliene van Laar, Sanne Rambags, Devon Sopacuwa (studenten Communication & Multimedia Design, 2023)
 • Onderwerp: Engels, leesplezier
 • Doelgroep: tweedejaars havo
 • Beschrijving: Het verhaal begint in het klaslokaal. Dan wordt er op de deur geklopt en komt de politie binnen. De speler wordt uit de klas gehaald: er drugs zijn gevonden in zijn tas. Wat is er aan de hand?
 • Direct speelbaar/inzetbaar? Nee, de interactive story is nog niet in een speelbare vorm beschikbaar.

 • Door: Floor Steggerda (lerarenopleiding Engels, 2023)
 • Onderwerp: woordenschat
 • Doelgroep: brugklas vmbo-t
 • Beschrijving: In deze digital interactive story gaan leerlingen achter een inbreker aan. In het verhaal zijn sommige woorden dikgedrukt. Dit zijn klikbare woorden die voor de leerlingen nog onbekend zijn. Bij het klikken op zo’n woord verschijnt de uitleg van het woord, door middel van het gebruik van o.a. voorbeeldzinnen, uitspraken en foto’s. Op deze manier komen de leerlingen in aanraking met de vocabulaire leerstrategieën, met als doel dat ze deze onthouden en later zullen toepassen bij het leren van nieuwe woorden. De resultaten van het onderzoek hebben uitgewezen dat de leerlingen de story erg leuk vonden en het als een plezierige manier van leren beschouwen in vergelijking tot het leerboek. De motivatie van de leerlingen nam toe en de meeste leerlingen gaven aan de onbekende woorden sneller te onthouden, omdat ze de betekenis beter begrepen door de context van het verhaal.
 • Direct speelbaar/inzetbaar? Ja, de interactive story is speelbaar en inzetbaar via onderstaande link.
 • Door: Marre Oosterhoff, Suzi Litjens, Iris van Harn, Eva Wijgers, Sofie Petersen (Communication & Multimedia Design, 2023)
 • Onderwerp: Engels, leesplezier
 • Doelgroep: tweedejaars havo
 • Beschrijving: In dit interactieve verhaal ontdekken leerlingen een mysterieuze bibliotheek op een afgelegen plek in het bos. Een rat vraagt om hulp: de bibliotheek is verlaten en afgebrokkeld. Als er niets gebeurt met de verhalen gaan deze allemaal verloren. Door de boeken te lezen, komen de verhalen weer tot leven. Hoe meer verhalen gaan leven, hoe meer de bibliotheek opknapt.
 • Direct speelbaar/inzetbaar? Nee, de interactive story is nog niet in een speelbare vorm beschikbaar.

 • Door: Janneke Peeters (lerarenopleiding Engels, 2023)
 • Onderwerp: spreekvaardigheid
 • Doelgroep: mbo niveau 2, opleiding ict
 • Beschrijving: Je bent een werknemer in een populaire computerwinkel in Londen. Lukt het jou om klanten goed te helpen en klachten goed af te handelen?
 • Direct speelbaar/inzetbaar? De interactive story is speelbaar. Download hiervoor de Powerpoint-presentatie. Omdat spraakherkenning niet kon worden toegepast, is het product nog niet direct inzetbaar in het onderwijs.

 • Door: Marre Clephas (lerarenopleiding geschiedenis, 2022)
 • Onderwerp: industriële revolutie
 • Doelgroep: tweedejaars havo/vmbo-t
 • Direct speelbaar/inzetbaar? Ja, de interactive story is speelbaar en direct inzetbaar. Download hiervoor de Powerpoint-presentatie.

 • Door: Leon Sales (lerarenopleiding geschiedenis, 2023)
 • Onderwerp: middeleeuwen, de pest
 • Doelgroep: eerstejaars vmbo
 • Beschrijving: In dit interactieve verhaal komen de leerlingen terecht in een middeleeuws dorp die te maken hebben met de ‘zwarte dood’ (de pest). Ze moeten in deze les in gesprek gaan met de verschillende personages in het dorp en hen adviseren wat ze kunnen doen. De leerlingen reageerden enthousiast over deze manier van leren. Sommige leerlingen waren echt ontroerd door de gesprekken die ze voerden met de virtuele personages.
 • Direct speelbaar/inzetbaar? Ja, de interactive story is speelbaar en inzetbaar door in te loggen met een Adobe-account. Een Adobe-account is gratis aan te maken.
 • Door: Alex-Sander Rodoe (lerarenopleiding geschiedenis, 2022)
 • Onderwerp: Eerste Wereldoorlog
 • Doelgroep: tweedejaars havo/vmbo-t
 • Direct speelbaar/inzetbaar? Ja, de interactive story is speelbaar en direct inzetbaar. Download hiervoor de Powerpoint-presentatie.

 • Door: Caitlyn Joannes, Emma de Groot, Inge van der Heijden, Koen Staz van der Heiden, Rens Robben, Vera van Wessel, Vincent Stoffelen (studenten Communication & Multimedia Design, 2023)
 • Onderwerp: Romeinse tijd
 • Doelgroep: Leerlingen geschiedenis 12 tot en met 15 jaar van de onderbouw voortgezet onderwijs
 • Direct speelbaar/inzetbaar? Nee, de interactive story is nog niet in een speelbare vorm beschikbaar.
 • Door: Bart Martens (lerarenopleiding geschiedenis, 2023)
 • Onderwerp: fake news
 • Doelgroep: mbo niveau 4
 • Beschrijving: In deze interactieve PowerPoint maken leerlingen kennis met fake news. Deze interactive story is oorspronkelijk bedoeld voor mbo 4-studenten die het vak Burgerschap volgen, maar kan ook ingezet worden in lessen maatschappelijleer in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Direct speelbaar/inzetbaar? Ja, de interactive story is speelbaar en direct inzetbaar. Download hiervoor de Powerpoint-presentatie.

Wil je meer weten over deze pagina en de producten die daarop te vinden zijn? Neem contact op met info@ixperium.nl.