Authentieke kunsteducatie op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek

Op de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam bestond de behoefte om met de inzet van ict vakoverstijgend te gaan werken en verschillende disciplines met elkaar te verbinden. Om die reden is een iXperiumdesignteam gestart dat aan de slag is gegaan met de vraag: hoe kunnen leerlingen gestimuleerd worden om zelf te gaan experimenteren met en een kritische houding te ontwikkelen over digitale technologieën?

In dit designteam, waarin is samengewerkt met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Breitner Academie), is een vakoverstijgende lessenserie ontwikkeld met als thema: ‘Snack van de toekomst’. Centraal in dit leerarrangement stond leren door te ervaren. Leerlingen konden met behulp van een 3D-printer zelf gaan experimenteren met het ontwerpen van een moderne snack in de OBA Maakplaats. Door gebruik van softwareprogramma’s kon gedifferentieerd worden naar het niveau van leerlingen. Zij konden zowel geavanceerde toepassingen als meer basisvormen van ict toepassen.

Benieuwd naar de opbrengsten van dit iXperiumdesignteam? Op deze pagina vind je meer informatie over het verloop en de opbrengsten van dit designteam. Ook kun je hier de eindrapportage en de ontwikkelde lessenserie bekijken.

Dit iXperiumdesignteam maakte deel uit van een samenwerking tussen het iXperium Centre of Expertise, de Montessori
Scholengemeenschap Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Breitner Academie) en de
Hogeschool van Amsterdam. Het designteam bestond uit twee docenten van het IVKO, docenten van
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, een procesbegeleider van de Academie Educatie van
de HAN en een onderzoeker van het iXperium Centre of Expertise leren met ict.