Digitale geletterdheid

Op dit moment zijn er meerdere partijen die een leerlijn voor digitale geletterdheid aanbieden. Dit heeft te maken met het feit dat digitale geletterdheid tot op heden nog geen onderdeel uitmaakt van het kerncurriculum. De meest bekenden zijn de leerlijnen van Future.NL en Stichting Leerplan Ontwikkelen (SLO).

Kerncurriculum

In 2022 is SLO in opdracht van het ministerie van OCW gestart om samen met het onderwijsveld concrete en actuele kerndoelen te ontwikkelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid (actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s).

Het landelijke expertisecentrum voor het curriculum, SLO, werkt aan een kerncurriculum voor digitale geletterdheid in het PO en onderbouw VO. Hierbij worden inhoudslijnen en aanbodsdoelen op vier domeinen gerealiseerd:

Bron: SLO. Digitale geletterdheid in het PO | Inhoudslijnen en aanbodsdoelen. 17 april 2023

Inhoudslijnen & aanbodsdoelen PO

Elk domein kent verschillende inhoudslijnen. Deze inhoudslijnen vormen een kader waarin inzichtelijkwordt gemaakt waar de leraar met de leerlingen aan werkt. Deze worden voor het primair onderwijs onderverdeeld in aanbodsdoelen voor drie fasen:

  • fase 1 / jonge kind of onderbouw
  • fase 2 / middenbouw
  • fase 3 / bovenbouw

Per domein

Hieronder vind je de aanbodsdoelen per domein voor SLO

De leerlijn voor digitale geletterdheid van Future.nl vind je hier

Meer informatie op de pagina van SLO: Inhoudslijnen met aanbodsdoelen
Meer informatie op de pagina van Future.nl: doelen en digidoeners digitale geletterdheid

Ik wil meer weten over