Samenwerking opleidingen

HAN Pabo en de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN werken samen met schoolbesturen uit de regio en het iXperium/CoE aan de ontwikkeling van ict-rijk onderwijs.

Leren en lesgeven met ict is een belangrijk en actueel thema in het onderwijs. Het stelt andere eisen aan leraren en vraagt nieuwe competenties en vaardigheden van leraren. Daarom heeft de HAN Pabo een set competenties Leren en lesgeven met ict vastgesteld. Afgestudeerden van de HAN Pabo beschikken over de eindkwalificaties leren en lesgeven met ict. 
Studenten van HAN Pabo kunnen op zowel de locatie van Arnhem als Nijmegen gebruik maken van het iXperium. Zij kunnen experimenteren met nieuwe ict-toepassingen, groepen van scholen begeleiden of zelf een les geven aan hun stageklas in het iXperium. Studenten worden betrokken bij onderzoeksprojecten zoals iXperium designteams. 
De wijze waarop studenten en lerarenopleiders zich ontwikkelen wordt met de monitor Leren en lesgeven met ict gevolgd. Op basis van de resultaten onderneemt de HAN Pabo gericht acties om het opleiden van studenten en de professionalisering van studenten te versterken.