MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict ontvangt opnieuw subsidie

Op maandag 8 juni is bekend geworden dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict opnieuw een subsidie toekent voor de komende twee jaar.

Met deze subsidie gaat de onderzoekswerkplaats verder met het implementeren van de eerder ontwikkelde didactische werkvormen en de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek.

Gepersonaliseerd leren met ict

De MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict is een duurzame samenwerking tussen partners uit het mbo en het hoger onderwijs (hbo en universiteit). Via het NRO had het consortium subsidie ontvangen voor de eerste twee jaar. Het Ministerie van OCW heeft besloten om het project in ieder geval voor nog twee jaar te subsidiëren. In de komende twee jaar richten de partners zich niet alleen op de ontwikkeling van onderwijs waarbij de leerbehoeften en belangen van studenten centraal staat, maar ook op het daadwerkelijk implementeren van dit onderwijs.

“Met deze nieuwe financiële impuls zijn we in staat de ontwikkelde didactische werkvormen daadwerkelijk te gaan implementeren. Hiermee dragen we bij aan kwalitatief toekomstbestendig onderwijs” aldus John Schobben, practor Innovatiesucces in het mbo en beleidsadviseur bij De Leijgraaf. “De onderzoekswerkplaats laat zien hoe we vanuit verschillende onderwijssectoren kunnen samenwerken aan kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling rond gepersonaliseerd leren met ict.” vult Pierre Gorissen, associate lector leren met ict bij de HAN, aan.

Meer weten over de onderzoekswerkplaats?

Meer informatie over de onderzoekswerkplaats en de resultaten tot nu toe is te vinden op deze pagina op de iXperium website en op de website van onderzoekswerkplaats.
Penvoerder van de aanvraag is De Leijgraaf. Je kunt ook contact opnemen met John Schobben (De Leijgraaf) of Pierre Gorissen (HAN). Zij voeren samen de projectleiding van de onderzoekswerkplaats.