Omgaan met laaggeletterdheid – een training in VR

Omgaan met laaggeletterdheid vraagt om specifieke vaardigheden van de zorgprofessional. The Simulation Crew ontwikkeld met partners (onder andere HAN en GGD Gelderland Zuid) een VR-applicatie waarmee professionals en studenten deze vaardigheden kunnen trainen in een realistische en veilige omgeving.

Voor zorgverleners (en veel andere professionals) is het niet altijd makkelijk om laaggeletterdheid aan te kaarten. Het is lastig om het onderwerp ter sprake te brengen. Cliënten schamen zich vaak en willen er niet over praten. Toch is het wenselijk dat deze professionals er niet omheen draaien en wel het gesprek aangaan.

The Simulation Crew maakte eerder al in samenwerking met de HAN en iXperium Health de training Max. Voor dit vraagstuk ontwikkelden ze samen met professionals van GGD Gelderland Zuid en de HAN een training in virtual reality waarmee professionals laaggeletterdheid kunnen leren herkennen en kunnen leren om het onderwerp te bespreken met hun client. Net als bij Max is het eigenlijk ook een soort game. Als speler ontmoet je een cliënt en ga je met deze persoon in gesprek. Door je vragen, houding, manier van praten en kijken bepaal jij hoe het scenario verloopt en hoe de client reageert.

Er zijn twee scenario’s waarmee je kunt oefenen. Joyce heeft overgewicht, ze wil afvallen en komt bij de de diëtist(-e). Paul is de vader van Romy uit groep 8. Hij komt op gesprek op school. De klas gaat op kamp maar er mist nog een ingevuld ‘kampformulier’. Als speler van de VR-training heb jij de opdracht om uit te vinden of er sprake is van laaggeletterdheid. En uiteraard kun je kijken of je dit onderwerp ook bespreekbaar kunt maken. En dat lukt uiteraard niet zomaar. Je moet aardig zijn, doorvragen, interesse tonen. Als de student of professional die de VR_training speelt goed is voorbereid kan hij/zij de virtuele client zover krijgen dat hij/zij toegeeft dat hIjzij laaggeletterd is. Daarna volgt het proces van normaliseren en de client verder helpen. Als de speler het hele scenario heeft doorlopen krijgt hij/zij feedback vanuit de VR-game.

De reacties van Joyce en Paul zijn ingesproken door taalambassadeurs, mensen die zelf laaggeletterd waren en zich nu inzetten om laaggeletterheid bespreekbaar te maken. Ook hun lichaamstaal en gezichtsexpressie is gebruikt voor het ontwikkelen van de virtuele cliënten.

Normaal kunnen studenten niet zomaar oefenen met cliënten om hun eigen vaardigheden te ontwikkelen. Met deze toepassing hebben professionals, opleidingen en studenten toegang tot een virtuele omgeving waar studenten veilig en zo vaak als ze willen kunnen oefenen en inzicht kunnen krijgen in hun eigen handelen en ontwikkeling.

Ik vind het weer een geweldig product van The Simulation Crew. Geweldig dat we vanuit de HAN ook weer hebben meegewerkt aan zo’n mooi product.