Omgaan met laaggeletterdheid – een training in VR

Omgaan met laaggeletterdheid vraagt om specifieke vaardigheden van de zorgprofessional. The Simulation Crew ontwikkeld met partners (onder andere HAN en GGD Gelderland Zuid) een VR-applicatie waarmee professionals en studenten deze vaardigheden kunnen trainen in een realistische en veilige omgeving.

Lekker lezen

Kinderen die worden voorgelezen leren wel duizend extra woorden per jaar.

Tips van mediamentor Sjaak

Mediamentor Sjaak van iXperium Arnhem geeft tips welke apps en tools je kunt inzetten bij leren schrijven.

Week van lezen en schrijven

Van 7 tot 13 september is het de week van lezen en schrijven. Op dinsdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag.