Competentieprofielen

Het iXperium heeft competentiesets opgesteld voor leren en lesgeven met ict voor startbekwame leraren en leidinggevenden.

Competentieset Leren en lesgeven met ict

Het iXperium heeft, in samenwerking met de lerarenopleidingen van HAN Pabo en HAN ILS, de competentieset Leren en lesgeven met ict uitgewerkt. De set bestaat uit competenties voor ict-geletterdheid en competenties voor leren en lesgeven met ict. Voor de competentieset hebben we ook een onderbouwing gemaakt. Deze competenties hebben we verder uitgewerkt naar gedragsindicatoren voor Leren en lesgeven met ict en gedragsindicatoren Leren en lesgeven met ict voor docenten mbo.

Op verzoek van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict is een raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict opgesteld voor het hoger onderwijs.

Competentieset Leidinggeven aan onderwijs en ict

Leidinggevenden moeten leidinggeven aan het proces van ict-integratie en in staat zijn een onderwijscontext te creëren waarin leraren het leren en lesgeven met ict kunnen verwezenlijken. In samenwerking met de Verenigde Scholen Alberdingk Thijm (VSAT) hebben we een aparte competentieset Leren en lesgeven met ict voor leidinggevenden ontwikkeld. Ook voor deze competentieset hebben een uitgebreide onderbouwing.

Competentieset Spelend en lerend ontdekken met digitale middelen in de kinderopvang

In het kader van de samenwerking tussen KION, ROC Nijmegen (opleiding Pedagogisch Werk), HAN (opleidingen Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) en Pedagogiek) en het iXperium Centre of Expertise Leren met ict is een com­petentieset voor spelend leren en ontdekken met digitale middelen voor medewerkers in de kinderopvang ontwik­keld.

De competentieset heeft betrekking op medewerkers in de kinderopvang in uitvoerende en aansturende rollen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, loca­tie- en clustermanagers) en op alle typen kinderopvang (kinderdagopvang, VVE, buitenschoolse opvang).