Competentieprofielen

Het iXperium heeft competentiesets opgesteld voor leren en lesgeven met ict voor onderwijsprofessionals en leidinggevenden uit verschillende sectoren.

Competentieset Spelend en lerend ontdekken met digitale middelen in de kinderopvang

In het kader van de samenwerking tussen KION, ROC Nijmegen (opleiding Pedagogisch Werk), HAN (opleidingen associate degree Pedagogisch Educatief Professional (AD PEP) en Pedagogiek) en het iXperium Centre of Expertise Leren met ict is een com­petentieset voor spelend leren en ontdekken met digitale middelen voor medewerkers in de kinderopvang ontwik­keld.

De competentieset heeft betrekking op medewerkers in de kinderopvang in uitvoerende en aansturende rollen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, loca­tie- en clustermanagers) en op alle typen kinderopvang (kinderdagopvang, VVE, buitenschoolse opvang).

Competentieset Onderwijs met ict

Het iXperium heeft, in opdracht van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict, competenties voor onderwijs(innovatie) met ict voor docenten opgesteld en samengebracht in het Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict. Dit raamwerk is opgesteld voor het hoger onderwijs, maar is ook bruikbaar voor andere onderwijssectoren. De bijbehorende gedragsindicatoren zijn eveneens uitgewerkt en beschrijven voorbeelden van aantoonbaar concreet gedrag.

Vanuit het KEI Innovatienetwerk is het DigiDoePlein ontwikkeld, een digitaal speelplein waar (toekomstige) pedagogisch medewerkers uitgewerkte ideeën kunnen vinden voor leuke en uitdagende activiteiten met digitale spelmaterialen voor kinderen. De activiteiten op de site zijn bedoeld voor iedereen die werkt of gaat werken met kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar of voor opleiders die studenten hiertoe opleiden. Het DigiDoePlein vind je hier.

Competentieset Leidinggeven aan onderwijs en ict

Leidinggevenden moeten leidinggeven aan het proces van ict-integratie en in staat zijn een onderwijscontext te creëren waarin leraren het leren en lesgeven met ict kunnen verwezenlijken. In samenwerking met de Verenigde Scholen Alberdingk Thijm (VSAT) hebben we een aparte competentieset Leren en lesgeven met ict voor leidinggevenden ontwikkeld. Ook voor deze competentieset hebben een uitgebreide onderbouwing.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je aanvullende informatie over een van de competentiesets? Neem dan contact op met Dana Uerz.