Audiovisueel materiaal voor het voeren van gesprekken met leerlingen bij de Anne Flokstraschool

Wat is de vraag van de Anne Flokstraschool?

De Anne Flokstraschool participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Op de school zitten leerlingen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Om met deze doelgroep te communiceren wordt veel gewerkt met beelden (pictogrammen). De school vraagt zich af hoe leerlingen van leerroute 3 meer regie kunnen krijgen in hun leerproces door hen zelf beelden te laten maken. Daarnaast speelt de vraag hoe deze beelden leerlingen kunnen helpen om zichzelf te presenteren en ter ondersteuning van het leerproces. Het gaat om leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) (12-20 jarigen).

Wat doet het designteam?

Ten eerste heeft het designteam zich vooral verdiept in het verhelderen van wat er van deze doelgroep verwacht kan worden. Er is een vraag opgesteld en verstuurd naar de NRO Kennisrotonde: Wat is er bekend over het effect van het gebruik van door de leerling gemaakte beelden op de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden bij leerlingen met een jonge ontwikkelingsleeftijd of laag IQ?

Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan op het gebied van metacognitieve vaardigheden van deze doelgroep. Op basis van de bevindingen is ervoor gekozen om de focus te leggen op reflectieve vaardigheden. Hierbij is reflectie aan de hand van beelden een middel voor het waarnemen en herkennen om tot transfer van het geleerde te komen. Daarnaast is literatuur verkend om verder te komen met de vraag wat deze doelgroep nodig heeft om tot transfer van het geleerde te komen binnen de Theory of Mind, de ontwikkelingsstadia van Piaget, LAKS ontwikkelingsdenken en mediƫrend leren.

Wat heeft het designteam tot nu toe opgeleverd?

Het designteam heeft een eerste set ontwerpeisen opgesteld aan de hand van de verkende literatuur. Daarnaast is er gebruik gemaakt van het antwoord op de vraag aan de Kennisrotonde en een gesprek met Emiel van Doorn, een expert op het gebied van mediƫrend leren. Het designteam is nu bezig de ontwerpeisen aan te vullen en te ontwerpen hoe beelden ingezet kunnen worden in de praktijk. Dit doen ze door samen gefilmde conversaties tussen leerlingen en docenten te analyseren en door zich verder te verdiepen in gesprekstechnieken voor deze doelgroep.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.