Bevorderen van hoge-orde leesvaardigheid Engels met inzet van een digitale leesomgeving bij het Norbertus Gertrudis College

Wat was de vraag van het Norbertus Gertrudis College?

Het Norbertus Gertrudis College wilde weten hoe een digitale leesomgeving ingezet kan worden om de (hogere-orde) leesvaardigheid van leerlingen in 2 of 3 VWO bij het vak Engels te stimuleren. Het doel van het iXperiumdesignteam was om in de loop van twee schooljaren toe te werken naar een goed onderbouwde lessenserie met gebruik een digitale leesomgeving, waarmee de ontwikkeling van met name hogere-orde leesvaardigheid Engels bevorderd kan worden.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het eerste jaar was een pilotjaar dat gebruikt is om opvattingen van docenten over leesvaardigheid te expliciteren, literatuur over digitaal lezen te verkennen en ontwerpeisen op te stellen. In het tweede jaar is toegewerkt naar een goed onderbouwde lessenserie die is beproefd en bijgesteld aan de hand van de lesson study-methode (Dudley, 2015). Op basis van ervaringen met een interactieve roman kwamen de volgende ontwerpeisen naar voren: interactiviteit, het kunnen maken van ‘echte’ keuzes en multimediale ondersteuning. De docenten hebben verschillende bronnen en applicaties uitgeprobeerd en iedere docent maakte en testte een lesontwerp met een bron of applicatie. Het designteam evalueerde deze ervaringen, waarop een van de docenten een eerste versie van het uiteindelijke lesontwerp heeft gemaakt en getest. Na evaluatie hiervan is het definitieve lesontwerp gemaakt voor twee lessen.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

De lessen worden ervaren als praktisch zeer uitvoerbaar en bovendien zinvol en aantrekkelijk voor de leerlingen. Het designteam heeft nieuwe inzichten opgeleverd voor de leden. Docenten durven nu meer te experimenteren, ze kunnen beter omgaan met ict en ze waarderen de mate van differentiatie in de ontworpen lessen. Door deze manier van werken zijn de docenten ook gaan nadenken over de eigen lespraktijk en hoe ze omgaan met leerlingen (bijvoorbeeld ook vragen stellen aan leerlingen over wat zij zinvol, aantrekkelijk, moeilijk, etc. vinden). Ook hebben docenten geconstateerd dat ze niet gewend zijn om elkaars lessen te bezoeken en hoe waardevol het kan zijn als je dit wel doet, mits dit op een ‘veilige’ manier gebeurt (focussen op wat er bij de leerlingen gebeurt, niet op het handelen van de docent).

Het ontwerp en het onderzoek van het designteam maakten deel uit van het promotieonderzoek van Manon Reiber, lerarenopleider Master Leraar Engels.