Gepersonaliseerd leren in rekenonderwijs bij De Bongerd

Wat is de vraag van basisschool De Bongerd?

Basisschool De Bongerd participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict. De school wil graag liefde voor leren aanwakkeren bij de leerlingen. Ze zien graag leerlingen die leergierig, nieuwsgierig en betrokken zijn. De school is daarom bezig het onderwijs (langzaamaan) steeds meer vorm te geven door leerkracht én leerling. Leraren hebben afgelopen jaren onder andere geëxperimenteerd met bewegend leren, Snappet voor rekenen en spelling, werken met doelen, handelend rekenen, leesonderwijs en andere vormen van instructie.

De Bongerd wil nu graag onderwijs waarbij de leerlingen nóg meer betrokken worden bij hun eigen leerproces en ontwikkeling. Ze willen bij de kinderen hun eigenaarschap, zicht op eigen ontwikkeling en zelfreflecterend vermogen vergroten.

Wat doet het designteam?

Het iXperium designteam van de Bongerd onderzoekt hoe onderwijs vormgegeven kan worden waarin leerlingen metacognitieve vaardigheden aanleren en inzetten om hun eigen leerdoelen te bepalen en te behalen. Dit doet het designteam door bij leerlingen in groep 6 de metacognitieve cyclus in te zetten, zodat leerlingen meer betrokken worden bij het eigen leerproces. Ze hebben een lessenserie ontwikkeld waarbij elke 2-3 weken een van de metacognitieve vaardigheden centraal staat. Leerlingen krijgen via expliciete instructie en modelling door de leraar kennis over de metacognitieve vaardigheden. De leraar koppelt de vaardigheid zo veel als mogelijk aan bestaande opdrachten bij verschillende vakken. Leerlingen ervaren in welke mate ze over de vaardigheid beschikken en houden hun eigen ontwikkeling tijdens de weken bij in een meetlat. Op een later moment zal de meetlat de basis zijn voor leerling-leraargesprekken waarbij de leerling meer regie krijgt op onderdelen van het leerproces. Het team gaat ervan uit dat dit proces aanzet tot meer leergierigheid, nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding.

De rol van ict wordt onderzocht voor de introductie van de vaardigheden, het inoefenen en bijhouden van de eigen ontwikkeling.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.

Kennisclip over Metacognitie van het iXperium Designteam van de Bongerd