Gepersonaliseerd leren in rekenonderwijs bij De Bongerd

Basisschool De Bongerd is bezig het onderwijs (langzaamaan) steeds meer vorm te geven door leerkracht én leerling. Leraren hebben afgelopen jaren onder andere geëxperimenteerd met bewegend leren, Snappet voor rekenen en spelling, werken met doelen, handelend rekenen, leesonderwijs en andere vormen van instructie.

De Bongerd wil nu graag onderwijs waarbij de leerlingen nog meer betrokken worden bij hun eigen leerproces en ontwikkeling. Ze willen eigenaarschap, zicht op eigen ontwikkeling en zelfreflecterend vermogen van kinderen vergroten.

Het iXperium designteam onderzoekt hoe ze het onderwijs kunnen vormgeven waarin leerlingen metacognitieve vaardigheden aanleren en inzetten om hun eigen leerdoelen te bepalen en te behalen. Dit doet het team door leerlingen in groep 3 en 6 de metacognitieve cyclus in te zetten voor rekenen/begrijpend lezen zodat leerlingen meer betrokken worden bij het eigen leerproces. Zo voeren ze in samenspraak met de leraar meer eigen regie op onderdelen van het leerproces en laten daardoor meer leergierigheid, nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding zien.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.

Kennisclip over Metacognitie van het iXperium Designteam van de Bongerd