Met ict gepersonaliseerd leren bij taal bij Klein Heyendaal

Wat is de vraag van basisschool Klein Heyendaal?

Basisschool Klein Heyendaal participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict. Op de school merkt men dat leerlingen weinig inzicht hebben in de eigen taalontwikkeling. Als ze wordt gevraagd om een inschatting te geven van de eigen prestaties, dan schatten ze deze vaak te hoog in. Een goede inschatting van de eigen vaardigheden is voorwaardelijk voor zelfregulatie. Het designteam heeft daarom als doel om een werkwijze te ontwikkelen waarbij leerlingen over de benodigde informatie beschikken om een goede inschatting te kunnen maken van hun eigen taalontwikkeling. Het is ook de bedoeling dat leerlingen en leraren met elkaar in gesprek gaan over leren en leerdoelen en dat leerlingen verantwoordelijkheid krijgen voor het verkrijgen van inzicht in de eigen ontwikkeling.

Wat doet het designteam?

Het iXperium designteam onderzoekt hoe ze het taalonderwijs binnen de school meer gepersonaliseerd vorm kan geven met ict op een manier waarop de leerlingen zelf meer regie kunnen nemen op het leren. Hiermee wordt er beter ingespeeld op de verschillen en leerbehoeften van de kinderen.

De eerste stap hiervoor is dat leerlingen op basis van eigen data een goede inschatting kunnen maken van in hoeverre ze een leerdoel behaald hebben. De school vindt het heel belangrijk om wetenschappelijke inzichten over een ergonomisch verantwoorde manier van leren met een device mee te nemen in het ontwerp. Het invullen van het actantnetwerk heeft de school bewust gemaakt van de noodzaak om meer eigenaarschap bij de leerling te leggen. Ze denken daarbij aan gezamenlijke regie over werkvormen, tijd en plaats van leren en leerdoelen.

Wat heeft het designteam tot nu toe opgeleverd?

De opgedane inzichten uit het actantenspel en de evaluatie van de periode met afstandsonderwijs hebben geleid tot het idee om de methode Taalverhaal.nu op een andere manier in te zetten, waardoor leerlingen zichzelf beoordelen en eigen resultaten en de ontwikkeling bijhouden. Om alle benodigde informatie te verzamelen is de periode van afstandsonderwijs geëvalueerd met het hele team en is er een functionaliteitenscan uitgevoerd voor Taalverhaal.nu.

Het team heeft een doelenboekje ontwikkeld waarin leerlingen per blok de eigen ontwikkeling op de leerdoelen kunnen bijhouden. Met behulp van dit boekje kan de leerling onderbouwen of het volgen van instructie noodzakelijk is, of dat hij zelfstandig kan werken aan de opdrachten in Taalverhaal.nu. Hij gebruikt hiervoor resultaten uit formatieve en controletoetsen.  Om leerlingen bekend te maken met het werken met een doelenboekje is er een introductieles ontworpen waarin er wordt verteld over metacognitieve vaardigheden en hoe het werken met een doelenboekje hen hierbij helpt. Daarnaast zijn er doelenposters gemaakt om in de klas te hangen.  In november/december 2020 zal het team voor het eerst gaan werken met het doelenboekje. Daarna volgt een evaluatie en waar nodig bijstelling. Ook zal er dan gekeken worden hoe ict het proces kan ondersteunen, versterken en/of vergemakkelijken.

Dit team maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.