Gepersonaliseerd leren via een Skill Tree bij Summa College

Wat was de vraag van het Summa College?

Het Summa College participeerde in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Het iXperiumdesignteam heeft een online tool ontwikkeld waarin gebruik wordt gemaakt van een ‘skill tree’ (vaardighedenboom). Dit is een computerspelmechaniek met betrekking tot vaardigheden van personen. Het doel van de Skill Tree is om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken voor docenten en studenten. De tool is contextloos; de inhoud wordt door de docent bepaald.

Via de tool heeft de student zicht op wat hij moet doen en wat zijn leerdoelen zijn. De student kan zelf kiezen met welke opdracht of thema hij/zij aan de slag gaat (binnen een selectie die door de docent is gemaakt). Daarnaast bevat de tool een vorm van gamification, doordat de studenten om een bepaalde opdracht ‘vrij te spelen’ eerst andere opdrachten moeten afronden.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Als vervolg wordt de tool in een pilot uitgetest binnen de opleiding Onderwijsassistent bij het vak Rekenen. Bij positieve resultaten zal de tool breder worden ingezet bij andere vakken van de opleiding Onderwijsassistent en andere opleidingen. De ict-opleiding van Summa College heeft hiervoor al belangstelling getoond. De skill tree is op dit moment ingebouwd in de Summa-applicatie Summwise, maar kan in principe in elke organisatie en opleiding worden ingezet en op verschillende niveaus (bijv. in de les, maar ook op teamniveau).

Wil je meer weten over de Skill Tree? Neem dan contact op met Maurits Wolf.

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.