Het vergroten van de zelfkennis/motivatie van studenten voor meer maatwerk/zelfregie met ict bij Mediacollege Amsterdam

Wat is de vraag van het Mediacollege Amsterdam?

Docenten van Mediacollege Amsterdam willen graag met behulp van blended learning meer maatwerk bieden aan studenten. Zij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de studenten, maar willen ook graag meer inzicht in de motivatie van studenten ten behoeve van het leerproces. De verwachting is dat maatwerk en meer autonomie bijdragen aan het beter kunnen formuleren van eigen leerdoelen. Naar aanleiding van bovenstaande is de volgende praktijkvraag opgesteld: Hoe kunnen studenten zich meer eigenaar voelen van hun eigen leerproces en zich meer betrokken voelen bij de opleiding?

Wat doet het designteam?

De leden van het designteam zijn met elkaar in gesprek gegaan om een antwoord te formuleren op de vraag waarom het belangrijk is voor studenten om meer inzicht te krijgen in hun eigen leerproces. De belangrijkste inzichten zijn verwerkt tot een werkhypothese. Vervolgens heeft het team onderzocht of het werken met een beelddagboek een passende oplossing kan zijn voor de praktijkvraag van het Mediacollege Amsterdam. Het team heeft literatuur verzameld over motivatie, het gedrag van docenten dat zelfregulatie kan bevorderen en het effect van het maken van beeldmateriaal op het leren van studenten. Met behulp van de Wereldcafé-methode zijn ontwerpeisen voor de inhoud en proces vastgesteld.

Wat heeft het designteam tot nu toe opgeleverd?

Er is een prototype van een opdracht met beelddagboek op een padlet gemaakt en uitgeprobeerd in een klas. De opdracht is na afloop ge√ęvalueerd met de studenten uit de klas. De opbrengsten hiervan zijn gebruikt als input voor de ontwerpeisen van een versie 2.0 van de opdracht. Deze versie zal komende tijd getest worden door docenten van het Mediacollege Amsterdam.

Dit iXperiumdesignteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.