Digital interactive storytelling

Wat was de vraag van de Academie Educatie en Academie IT en Mediadesign?

De Academie Educatie (AE) en de Academie IT en Mediadesign (AIM) hebben de ambitie om de digitale vaardigheden van de studenten te vergroten door op verschillende momenten in het curriculum de studenten van AE te verbinden aan de studenten van de Academie IT en Mediadesign. Op dit onderwerp heeft een aantal docenten samengewerkt in het schooljaar 2020-2021. Dit designteam heeft daar op doorgepakt. 

De vraag waarmee dit designteam aan de slag is gegaan, luidde: ‘Hoe kan een academie-overstijgend, ict-rijk leerarrangement waarin studenten van de lerarenopleiding en studenten van AIM samen didactische ict-toepassingen ontwerpen, worden ingericht waarin de studenten van de lerarenopleidingen hun competenties voor het ontwerpen van ict-verdiepend ontwikkelen en de studenten van AIM hun competenties ontwikkelen om ict-toepassingen te ontwerpen in en voor een onderwijscontext?’ 

Het ‘ict-rijke leerarrangement’ is gaandeweg het project geconcretiseerd: de studenten werken samen aan ‘digital interactive stories’ in een educatieve setting. 

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam heeft de praktijkvraag en werkhypothese van het vorige designteam als uitgangspunt genomen en had als doel om (multimediale) leerarrangementen te laten ontwerpen door studenten van AE en AIM. Het beoogde resultaat was dat studenten leren effectief samen te werken als ict-experts (studenten AIM) en als onderwijsontwikkelaars (studenten AE), met als gevolg dat zij in staat zijn concrete beroepsproducten te ontwikkelen in de vorm van digital interactive stories, die zowel voldoen aan onderwijskundige principes als mediadesign-principes. 

Uit een pilot van het vorige designteam bleek dat zowel studenten van AE als van AIM meerwaarde zien in gezamenlijke leeractiviteiten. Om die reden heeft het nieuwe designteam een leerarrangement in de vorm van leeractiviteiten en opdrachten ontwikkeld voor schooljaar 2022-2023. Om te bepalen op welke plekken ruimte is om studenten te verbinden, zijn de curricula van de verschillende opleidingen naast elkaar gelegd. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak, waarbij al vroeg in het schooljaar de verbinding tussen beide academies is gezocht. 

Wat heeft het designteam opgeleverd?

In het studiejaar 2022-2023 hebben verschillende momenten plaatsgevonden waarop de verbinding tussen studenten van beide Academies is gelegd. Studenten hebben onder andere gezamenlijke masterclasses gevolgd en werkten in een Teams-omgeving samen. Het designteam heeft een document opgeleverd met principes voor goede samenwerking tussen de academies en een draaiboek voor deze samenwerking. De verwachting is dat de samenwerking tussen AE en AIM vanaf het schooljaar 2023-2024 een structureel en duurzaam karakter zal krijgen. 

Daarnaast heeft dit project geleid tot een eigen webpagina op deze website, waar de studentproducten worden gepresenteerd. Deze pagina, waarop de (bruikbare) producten gepresenteerd worden die door de studenten zijn ontwikkeld, is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in digital interactive storytelling en biedt inspiratie voor docenten die zelf aan de slag willen in de onderwijspraktijk en voor andere studenten en docenten die mogelijk willen deelnemen aan of aanhaken bij de samenwerking tussen AE en AIM. De pagina met de studentproducten vind je hier. Bovendien kun je op deze pagina meer lezen over interactive stories in het onderwijs.

Meer weten?

Wil je verder lezen of luisteren over dit designteam? In deze iXpod vertellen docenten Ruud en Rowin hoe zij terugblikken op hun deelname aan dit designteam. Tevens kun je in dit artikel lezen welke waardevolle lessen de samenwerking tussen de academies volgens Ruud en Hendrik heeft opgeleverd.

Dit iXperiumdesignteam maakte deel uit van het project HAN Open Digital Horizons.