Ict-geletterdheid in de opleiding integreren bij Academie Educatie

Wat is de vraag van de Academie Educatie en Academie IT en Mediadesign?

De Academie Educatie (AE) en de Academie IT en Mediadesign (AIM) hebben de ambitie om de digitale vaardigheden van de studenten te vergroten door op verschillende momenten in het curriculum de studenten van AE te verbinden aan de studenten van de Academie IT en Mediadesign. Op dit onderwerp heeft een aantal docenten samengewerkt in het schooljaar 2020-2021. Dit designteam pakt hier nu op door.

De docenten van AE willen graag een structurele samenwerking met AIM realiseren om het onderwerp ict-geletterdheid structureel een plek te geven in de opleidingen binnen AE. De vraag waar dit designteam mee aan de slag gaat is: ‘Hoe kan een academie-overstijgend, ict-rijk leerarrangement waarin studenten van de lerarenopleiding en studenten van AIM samen didactische ict-toepassingen ontwerpen, worden ingericht waarin de studenten van de lerarenopleidingen hun competenties voor het ontwerpen van ict-verdiepend ontwikkelen en de studenten van AIM hun competenties ontwikkelen om ict-toepassingen te ontwerpen in en voor een onderwijscontext?’

Wat doet het designteam?

Het designteam heeft de praktijkvraag en werkhypothese van het vorige designteam als uitgangspunt genomen en wil (multimediale) leerarrangementen laten ontwerpen door studenten van AE en AIM. Het beoogde resultaat is dat studenten leren effectief samenwerken als ict-experts (studenten AIM) en als onderwijsontwikkelaars (studenten AE), met als gevolg dat zij concrete beroepsproducten ontwikkelen in de vorm van multimediaal ontworpen leerarrangementen die zowel voldoen aan onderwijskundige principes als mediadesign-principes.

Uit een pilot van het vorige designteam bleek dat zowel studenten van AE als van AIM meerwaarde zien in gezamenlijke leeractiviteiten. Om die reden heeft het nieuwe designteam een leerarrangement in de vorm van leeractiviteiten en opdrachten ontwikkeld voor schooljaar 2022-2023. Om te bepalen op welke plekken ruimte is om studenten te verbinden, zijn de curricula van de verschillende opleidingen naast elkaar gelegd. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak, waarbij al vroeg in het schooljaar de verbinding tussen beide academies is gezocht.

Wat heeft het designteam tot nu toe opgeleverd?

In het studiejaar 2022-2023 vinden verschillende momenten plaats waarop de verbinding tussen studenten van beide Academies wordt gelegd. Zo vinden er gezamenlijke masterclasses plaats en werken studenten in een Teams-omgeving samen. Het designteam heeft een eerste opdracht ontwikkeld voor de studenten van Engels en Geschiedenis, gericht op het ontwerpen van een digital interactive story. Deze opdracht zal in het schooljaar 2022-2023 worden uitgeprobeerd met enkele AE-studenten die zich daarvoor vrijwillig hebben aangemeld. De wijze waarop de resultaten daarvan worden gemeten en geëvalueerd, wordt nader uitgewerkt.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van het project HAN Open Digital Horizons.