Ict-geletterdheid in de opleiding integreren bij Academie Educatie

Wat is de vraag van de Academie Educatie en Academie IT en Mediadesign?

De Academie Educatie (AE) en de Academie IT en Mediadesign (AIM) hebben de ambitie om de digitale vaardigheden van de studenten te vergroten door op verschillende momenten in het curriculum de studenten van AE te verbinden aan de studenten van de Academie IT en Mediadesign. Op dit onderwerp hebben een aantal docenten samengewerkt in het schooljaar 2020-2021. Dit designteam pakt hier nu op door.

De docenten van AE willen graag een structurele samenwerking met AIM realiseren; zo krijgt het stukje ict-geletterdheid structureel een plek in de opleidingen binnen AE. Een eerste gezamenlijke activiteit gekoppeld aan het openluchtmuseum heeft al flinke inspiratie opgeleverd, zowel voor de studenten als de docenten. Zo benoemde een student dat ict niet alleen leuk hoeft te zijn, maar een ervaring ook echt leerzamer kan maken. De studenten die vanuit de opleiding geschiedenis betrokken waren bij de eerste pilot doen nu hun afstudeeronderzoek op het thema ‘storytelling’ en zij zetten dit in om hun leerlingen meer begrip te geven van de context van een periode uit de geschiedenis. De studenten hebben hun ontwikkelde leerarrangement uitgevoerd en onderzocht en hun ervaringen gepresenteerd op de conferentie Gamedidactiek. De studenten willen mogelijk ook publiceren in een vakblad voor geschiedenis. Dit willen ze graag omdat ze bij het schrijven van hun theoretisch kader merkten dat er nog heel weinig onderzoek is gedaan op dit gebied en ze hun geleerde lessen graag delen. Verder blijkt op het niveau van docenten dat ze vanuit verschillende perspectieven kijken naar wat de studenten doen. Deze perspectieven verrijken elkaar en ze zien meerwaarde in het benutten van elkaars jargon om de werelden die zo ver van elkaar af lijken te staan, bij elkaar te brengen. De docenten hebben behoefte om hun beide jargons en perspectieven bij elkaar te brengen in een gezamenlijke reader, waarbij vergelijkbare concepten vanuit beide vakgebieden, vanuit beide perspectieven worden beschreven. De vraag waar dit designteam mee aan de slag gaat is: ‘Hoe kunnen we de digitale geletterdheid van studenten structureel een plek geven in de opleiding?’.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van het project HAN Open Digital Horizons.