Peerfeedback en onderzoekende houding via een digitaal platform bij Mediacollege Amsterdam

Het doel van het iXperium designteam was om uit te vinden hoe het platform Microsoft Teams bijdraagt aan een onderzoekende houding van de student, hoe studenten elkaar peerfeedback kunnen geven en hoe ze meer inzicht kunnen krijgen in het eigen leerproces. Er is onderzocht of en hoe deze drie aspecten terugkomen in de online Teamsomgeving en hoe dit werkt voor studenten. De docenten hebben een digitale leeromgeving ingericht waarbij verschillende functionaliteiten van Teams onder de loep zijn genomen. Vervolgens zijn deze verschillende onderdelen getest in de klas. Bij de tweede testronde is de houding van de student, te ontvangen feedback van de docent en feedback naar elkaar de focus geweest.

De bevindingen van het designteam en uitkomsten van de experimenten hebben geleid tot een advies richting de ict-afdeling, onderwijskundigen en het i-coachoverleg bij het Mediacollege. 

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.